С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Февруари 2017  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м. Февруари 2017г.

Районен съд - Севлиево
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2017г. до 28
.2.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 921/2016

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Г.К.С.

ЛЕС-2005 ООД

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 2.2.2017г.
ОСЪЖДА ЛЕС-2005 ООД

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

2

Гражданско дело No 277/2016

Делба

Р.Б.Я.

Р.С.Т.,
Д.С.К.,
С.Г.М.,
Д.М.П.,
М.Х.А.,
П.М.Н.,
Г.Х.Н.,
Ц.Ц.Н.,
Н.Ц.К.,
В.М.И.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 7.2.2017г.
РАЗПРЕДЕЛЯ между

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

3

Гражданско дело No 929/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД

М.К.Т.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 7.2.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

4

Гражданско дело No 906/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД

С.Н.Ц.,
П.С.Ц.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 10.2.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

5

Гражданско дело No 629/2016

Делба

Г.Г.И.,
Т.П.С.,
Б.Д.А.,
М.Б.И.,
И.И.И.,
Ц.И.М.,
Й.Г.Б.,
Г.И.Р.,
Х.И.С.,
С.И.К.,
С.И.Н.,
К.М.К.,
Д.К.С.,
Р.К.Г.,
Т.М.Й.,
Т.Й.Т.,
В.Т.Т.,
Й.Т.Й.,
Т.Т.Й.

Д.М.К.,
И.К.Х.,
Х.К.Х.,
И.Ц.К.,
Д.А.Д.,
Б.А.П.,
С.И.Н.,
П.С.С.,
Ц.С.Ц.,
Ц.С.П.,
С.И.С.,
Г.Х.Й.,
Х.Х.Т.,
С.Х.Т.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 14.2.2017г.
ДОПУСКА съдебна делба между
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

6

Гражданско дело No 1218/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

Г.Г.И.

Г.И.А.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 16.2.2017г.
ИЗМЕНЯВА размера

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд по реда на чл. 315, ал. 2 ГПК - в двуседмичен срок, начиная от 23.02.2017 г., за което страните са уведомени в о.з.

7

Гражданско дело No 1221/2016

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Ф.С.А.

Н.Й.Й.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 16.2.2017г.
ПОСТАНОВЯВА

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

8

Гражданско дело No 930/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД

Д.И.И.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 22.2.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

9

Гражданско дело No 931/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД

А.А.А.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА

Решение от 22.2.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

10

Гражданско дело No 1014/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД

С.П.Б.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 24.2.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.

11

Гражданско дело No 1053/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД

Д.И.М.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 24.2.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.

12

Гражданско дело No 1198/2016

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕЛВИА ЕООД

АГРО-44 ЕООД

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 24.2.2017г.
ОСЪЖДА АГРО-44 ЕООД

Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.

 

 
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР