С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Август 2017  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м. Август 2017г.

Районен съд - Севлиево
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2017г. до
30.8.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1310/2016

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ИЦИ ГАЗ ЕООД

ИНТЕРТРАНС ККК ЕООД

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 8.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството

2

Гражданско дело No 386/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

САБИ-КАР КФТ

65 ООД

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 14.8.2017г.
ОСЪЖДА“ 65“ ЕООД, с ЕИК: 107570993

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Окръжен съд гр. Габрово.

3

Гражданско дело No 647/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Е.Т.П.

Д.Р.Х.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 21.8.2017г.
ИЗМЕНЯ размера

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от 21.08.2017 г. пред Габровски окръжен съд.

4

Гражданско дело No 825/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

М.Х.Р.

Х.Р.Г.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 22.8.2017г.
ОСЪЖДА Х.Р.Г. ЕГН ********** ***

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд по реда на чл. 315, ал. 2 ГПК - в двуседмичен срок, начиная от 04.09.2017 г., за което страните са уведомени в о.з.

5

Гражданско дело No 814/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Д.Я.Д.

М.И.А.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 23.8.2017г.
Издръжка за периода от

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

6

Гражданско дело No 399/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Ш.С.Ю.

Г.Л.А.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 28.8.2017г.
ПРЕДОСТАВЯ

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

7

Гражданско дело No 616/2017

Искове по КЗ

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

М.Н.Н.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 29.8.2017г.
ОСЪЖДА М.Н. *** ЕГН ********** да заплати на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР