С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Септември 2017  
 Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Септември 2017г.

Районен съд - Севлиево
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2017г. до 2
9.9.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 651/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЛИДЕР ЕЛЕКТРО ГРУП ООД

ЛЕСКОМЕРС ИНДЪСТРИ ООД

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 4.9.2017г.
ОСЪЖДА “ЛЕСКОМЕРС ИНДЪСТРИ” ООД

Неприсъственото решение не подлежи на обжалване. На осн.чл. 240, ал. 1 ГПК препис от неприсъственото решение да се връчи на ответника, който има право на защита срещу неприсъственото решение по чл. 240, ал. 1 и 2 ГПК.

2

Гражданско дело No 684/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВИВА ПРИМА ЕООД

Г.И.К.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 11.9.2017г.
ОБЕЗСИЛВА заповед

3

Гражданско дело No 966/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

И.Б.А.

Д.П.К.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Определение от 11.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата в настоящия протокол спогодба

4

Гражданско дело No 565/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВИВА ПРИМА ЕООД

П.Е.Я.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 12.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

5

Гражданско дело No 701/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Х.Л.С.

Ю.Ю.Ю.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 12.9.2017г.
Одобрява спогодбата

6

Гражданско дело No 629/2016

Делба

Г.Г.И.,
Т.П.С.,
Б.Д.А.,
М.Б.И.,
И.И.И.,
Ц.И.М.,
Й.Г.Б.,
Г.И.Р.,
Х.И.С.,
С.И.К.,
С.И.Н.,
К.М.К.,
Д.К.С.,
Р.К.Г.,
Т.М.Й.,
Т.Й.Т.,
В.Т.Т.,
Й.Т.Й.,
Т.Т.Й.

Д.М.К.,
И.К.Х.,
Х.К.Х.,
И.Ц.К.,
Д.А.Д.,
Б.А.П.,
П.С.С.,
Ц.С.Ц.,
Ц.С.П.,
С.И.С.,
Г.Х.Й.,
Х.Х.Т.,
С.Х.Т.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Определение от 18.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството

7

Гражданско дело No 458/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕХО СТРОЙ ЕООД

КАРБО ПЛЮС ЕООД

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 18.9.2017г.
ОСЪЖДА „КАРБО ПЛЮС" ЕООД

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ДА СЕ ВРЪЧАТ на страните преписи от решението.

8

Гражданско дело No 769/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

М.П.П.

И.С.Д.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 18.9.2017г.
ИЗМЕНЯ размера

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от 18.09.2017 г. пред Габровски окръжен съд.

9

Гражданско дело No 770/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АСП - ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СЕВЛИЕВО

Д.Г.Н.,
С.М.Н.,
М.С.М.,
Р.С.М.,
Т.С.М.,
Г.С.М.,
Д.А.С.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 19.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

10

Гражданско дело No 93/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

С.К.С.

ХРИНАД ООД

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 19.9.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

11

Гражданско дело No 624/2017

Делба

С.С.Б.

А.А.А.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 19.9.2017г.
ДОПУСКА да се извърши

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

12

Гражданско дело No 652/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Т.С.И.

Д.Г.Д.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 19.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба

13

Гражданско дело No 536/2017

Делба

М.Ц.С.

Д.Х.С.,
С.Н.Ц.,
М.М.К.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 25.9.2017г.
ДОПУСКА съдебна делба

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните , че е изготвено.

14

Гражданско дело No 653/2017

Делба

М.Г.К.,
Я.П.К.,
М.П.К.

М.П.Д.,
И.П.Д.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 25.9.2017г.
ДОПУСКА съдебна делба

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните , че е изготвено.

15

Гражданско дело No 869/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Определение от 25.9.2017г.
Прекратява производството

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред ГОС в едноседмичен срок от днес за ищеца, а за ответника от съобщението.

16

Гражданско дело No 898/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Определение от 25.9.2017г.
Прекратява производството

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред ГОС в едноседмичен срок от днес за ищеца, а за ответника от съобщението.

17

Гражданско дело No 910/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Определение от 25.9.2017г.
Прекратява производството

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред ГОС в едноседмичен срок от днес за ищеца, а за ответника от съобщението.

18

Гражданско дело No 959/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Определение от 25.9.2017г.
Прекратява производството

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред ГОС в едноседмичен срок от днес за ищеца, а за ответника от съобщението.

19

Гражданско дело No 962/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Определение от 25.9.2017г.
Прекратява производството

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред ГОС в едноседмичен срок от днес за ищеца, а за ответника от съобщението.

20

Гражданско дело No 963/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Определение от 25.9.2017г.
Прекратява производството

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред ГОС в едноседмичен срок от днес за ищеца, а за ответника от съобщението.

21

Гражданско дело No 427/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

КРЕДИМОЛ ООД

И.Х.К.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 27.9.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО…
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.

22

Гражданско дело No 232/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

М.Х.К.,
М.С.С.,
А.С.П.

И.М.И.,
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ГАБРОВО,
ДЪРЖАВАТА

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 28.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд – Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.

23

Гражданско дело No 861/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

М.С.М.

Ц.Д.Б.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 28.9.2017г.
ОСЪЖДА ответника
...

24

Гражданско дело No 888/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

М.С.П.

Т.С.Ф.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 28.9.2017г.
ОСЪЖДА Т.С.Ф

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от 28.09.2017 г. пред Габровски окръжен съд.

25

Гражданско дело No 611/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

И.П.Р.,
А.И.Р.

М.И.И.,
М.Г.И.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 29.9.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от съобщението до страните , че е изготвено.

 

 
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР