С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Ноември 2017  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м. Ноември 2017г.

Районен съд - Севлиево
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2017г. до 30
.11.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 868/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 1.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

2

Гражданско дело No 894/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 1.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

3

Гражданско дело No 896/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 1.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

4

Гражданско дело No 899/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 1.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

5

Гражданско дело No 900/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 1.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

6

Гражданско дело No 911/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 1.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

7

Гражданско дело No 932/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

К.П.С.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 1.11.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Габровски окръжен съд.

8

Гражданско дело No 819/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 2.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

9

Гражданско дело No 860/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 2.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

10

Гражданско дело No 893/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 2.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

11

Гражданско дело No 895/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 2.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

12

Гражданско дело No 960/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 2.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

13

Гражданско дело No 961/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АКТИВ КЛИЙН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 2.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

14

Гражданско дело No 992/2017

Искове по КЗ

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

М.С.Т.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 2.11.2017г.
ОСЪЖДА М.С.Т. ЕГН ********** *** да заплати

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

15

Гражданско дело No 1039/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Л.С.А.

И.И.И.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 9.11.2017г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

16

Гражданско дело No 574/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

И.Б.Б.,
Ц.Д.Д.

Д.М.Д.,
Г.К.В.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 10.11.2017г.
РАЗПРЕДЕЛЯ ПОЛЗВАНЕТО

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

17

Гражданско дело No 931/2017

Павлов иск

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

ДИСКО ДУРА ТЕРА АД,
ДЕАРИ ФУУД БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 10.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

18

Гражданско дело No 1126/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Б.И.Л.

А.В.А.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 10.11.2017г.
ИЗМЕНЯВА определена

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от 21. 11. 2017 г.

19

Гражданско дело No 972/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.П.С.

Х.Г.А.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 14.11.2017г.
РАЗРЕШАВА на С.П.С

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

20

Гражданско дело No 551/2017

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Г.К.Н.

П.Х.С.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 17.11.2017г.
ОСЪЖДА П.Х.С.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

21

Гражданско дело No 692/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

Н.Г.Г.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 17.11.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

22

Гражданско дело No 1099/2017

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

М.П.М.Н.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 17.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от 30.11.2017 г., на осн.чл. 315, ал. 2 ГПК, за което страните са уведомени в о. з.

23

Гражданско дело No 1127/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

МАЗАЛАТ ЕООД

С.Д.Д.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 22.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

24

Гражданско дело No 637/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД

М.К.Г.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 23.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

25

Гражданско дело No 638/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД

М.К.Г.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 23.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

26

Гражданско дело No 1159/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Р.В.Д.

А.Б.А.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 28.11.2017г.
ИЗМЕНЯВА размера

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от 11.12.2017 г., за което страните са уведомени в о.с., на осн.чл. 315, ал. 2 ГПК.

27

Гражданско дело No 624/2017

Делба

С.С.Б.

А.А.А.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 29.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Габрово в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

28

Гражданско дело No 1129/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Т.Т.А.

И.П.Т.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Определение от 29.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Габрово в едноседмичен срок от днес.

29

Гражданско дело No 1215/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

А.Д.Х.

С.С.Г.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 29.11.2017г.
ИЗМЕНЯ размера

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от 29.11.2017 г. пред Габровски окръжен съд.

 

 
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР