С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по Граждански дела за Декември 2017  
 Постановени съдебни актове по Граждански дела за м. Декември 2017г.

Районен съд - Севлиево
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2017г. до
22.12.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 488/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Е.А.Т.

Т.Л.Г.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 4.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искът на

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

2

Гражданско дело No 913/2017

Делба

Н.П.И.

М.С.И.

Докладчик:
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ

Решение от 4.12.2017г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба на

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.

3

Гражданско дело No 1107/2017

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

М.П.Х.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 5.12.2017г.
ОТМЕНЯ заповед №

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

4

Гражданско дело No 1197/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

М.И.И.

И.Х.И.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 5.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от М.Х.И.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от 11.12.2017 г., за което страните са уведомени в о.з., на осн.чл. 315, ал. 2 ГПК.

5

Гражданско дело No 1188/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

К.И.И.

Д.Х.Д.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 6.12.2017г.
ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

6

Гражданско дело No 313/2017

Делба

С.Н.Н.

Р.Ц.П.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Определение от 7.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата в настоящия протокол спогодба

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Габрово в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

7

Гражданско дело No 797/2017

Делба

И.К.Д.

С.С.Д.Д.,
К.С.Д.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 12.12.2017г.
ДОПУСКА съдебна делба

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните , че е изготвено.

8

Гражданско дело No 812/2017

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

М.Г.М.

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 12.12.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

9

Гражданско дело No 1298/2017

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

З.С.И.,
Ю.К.И.

Д.В.С.

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Определение от 14.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата в настоящия протокол спогодба

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Габрово в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

10

Гражданско дело No 1385/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Т.И.Т.

А.К.Т.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 15.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА брака

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

11

Гражданско дело No 1116/2016

Искове за недействителност на правни сделки

А.М.Н.,
М.К.Н.,
Н.К.Н.

ТАХО ЕООД

Докладчик:
СВЕТЛА Т. ДОЙЧЕВА

Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искът на А.М.Н.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО в двуседмичен срок от връчването му на страните.

12

Гражданско дело No 1430/2017

Искове за развод и недействителност на брака

С.И.Г.

П.К.Г.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 18.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА брака

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

13

Гражданско дело No 1045/2017

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Р.М.Я.

Н.С.С.

Докладчик:
ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА

Решение от 20.12.2017г.
ОСЪЖДА Н. С.С.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР