С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата  
 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 
Съдиите и администрацията в Севлиевски районен съд сме убедени, че Вие:
 
 
Водени от желанието да улесните работата на съда,
Изразявайки уважението си към съдебната институция,
И на основание собственото си възпитание и култура,
 
При посещението си в Съдебната палата Вие:
 
• Идвате в прилично облекло;
• Изключвате мобилните си телефони;
• Изхвърляте дъвките;
• Използвате кошчетата за изхвърляне на отпадъци;
• Не се появявате в нетрезво състояние;
• Не закъснявате за съдебното заседание и не влизате в заседателната зала, след като делото е започнало;
• Не вдигате скандали на служителите в съда, и
• Сте готови да съдействате за съдопроизводството,
  
За което Ви благодарим!

 

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СЪДЕБНА ПАЛАТА - СЕВЛИЕВО

Сградата на Районен съд - Севлиево се охранява от служители на Областно звено "Охрана" - Габрово към Министерство на правосъдието. Предоставяме на Вашето внимание извадки от Правилника за охрана, вътрешния ред и сигурността на сградата на Съдебна палата - Севлиево, касаещи Вашето удобство и безпрепятственото изпълнение на служебните задължения на служителите на съда.

гл.І, т.7     Граждани се допускат в сградата всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00ч.
гл.І, т.8  Журналисти се допускат в сградата на съдебната палата след представяне на валидна журналистическа карта.
                Внасянето и използването на технически средства става след съгласуване с Председателя - Административния ръководител на Районен съд - Севлиево.
гл.І, т.9.   Всички лица, посещаващи сградата на Съдебна палата - Севлиево задължително се проверяват при влизане за наличие в тях на оръжие, боеприпаси, взривни вещества, химически и биологически активни или лесно запалими вещества. За извършените проверки може да се използват технически средства.

гл.І, т.10.  В съдебната палата не се допускат:

                  - лица, носещи предмети и вещества от описаните в т.9  и т.11
                 
- лица с неугледен външен вид
                 
- лица във видимо нетрезво състояние
                 
- лица с видими психически увреждания
                 
- лица, водещи животни
                 
- малолетни /лица под 14 год./ лица без придружител

гл.І, т.11    В сградата не се допускат граждани, носещи обемисти багажи.
гл.І, т.13  Не се допускат в сградата на съдебната палата лица, които не могат да удостоверят самоличността си. Самоличността се установява:

  • за адвокати - с валидна адвокатска карта по образец
  • за участници в съдебния процес - с лична карта и призовка
  • за останалите участници - с лична карта

ПРАВИЛА за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти

 

5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР