С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Профил на купувача
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Структура
Контакти
Служби
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Вещи лица
Помагала за съдебни служители
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
Адвокати (списък)
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ    Адвокати (списък)  
 Адвокати
Габровска адвокатска колегия

СПИСЪК НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В ГАБРОВСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ


1. Аделина Илчева Натина - Г-во, ул."Божур" №2, тел.066/43506 и
моб.0898/578946
2. Андреана Иванова Рачева - Г-во,ул."Скобелевска"№28А, тел.066/806455
3. АннаЗахариеваЦенкова - Г-во, ул."Скобелевска" №28А,ет.3, ап.9, тел.066/806270,моб.0888/137478
4. Борислав Илиев Гьопсалиев - Г-во,ул."Петко Каравелов" №10, тел.066/804234
5. Бисера Василева Тошева - Г-во, ул."Скобелевска" №28А, моб.тел. 0898/241977
6. Валерия Ганчева Неделчева - Г-во, пл."Възраждане" №5, тел.066/33170 и моб.0887/377561
7. Васил Маринов Петров - С-во, ул."П.Р. Славейков" №18, ет.3, ап.5, тел.0675/35057
8. Веселина Ангелова Пиргозлиева-Г-во,ул."Райчо Каролев" №1,офис 405, тел.066/806530,моб.0887/266251
9. Веселина Христова Рашеева-Г-во,ул."Възраждане"№1,й тел.066/32740
10. Виктор Йорданов Попов-Г-во, ул."Скобелевска" №28А
11. Върбан Михайлов Басов -Г-во, "Юрий Венелин" №5, тел.066/27856
12. Веселин Иванчев Георгиев-С-во, ул."Хан Аспарух" №3, тел.0675/4112
13. Галина Нейчева Костова-Г-во, ул."Видима" №11, вх.В, ап.13               
14. Георги Минков Георгиев-Г-во, ул."Скобелевска" №28А, тел.066/806116 и моб.0888/732437
15. Ганчо Колев Георгиев - Г-во,ул."Априловска"№12, тел.066/809181,моб.0898/948729
16. Георги Тихолов Брънеков-Трявна, ул."Възражденска" №18Б, тел.0677/3991
17. Георги Иванов Николов - Габрово,ул. "Отец Паисий"№23, тел.0898/731930
18. Гергана Иванова Работилова -гр.Дряново,ул."Х.Димитър" №2,вх.А, тел./0676/4456, 0898/530415
19. Десислава Евгениева Колева - Г-во, ул."Радецка"№32, моб.0887/507163
20. Детелин Недялков Цонев -Г-во, ул."П. Каравелов" №10, тел.066/804234,моб.0898/761 127
21. Диян Емилов Крил-С-во,ул.Стефан Пешев" №87,ст.607, тел. 0675/34392,моб.0889/279977
22. Диана Христова Радева Бонева - Г-во, ул."Априловска"№9,ет.1,тел.066/806688,моб.0899/805116
23. Добромир Проданов Проданов-Г-во, ул."Скобелевска" №28А, ап.17,тел.066/806455,моб.0888/243230
24. Диана Атанасова Даначева - Г-во, ул."Скобелевска"№8,ет.2,ап.5, тел.066/20514
25. Димитринка Асенова Пашова-Г-во,ул."Възраждане"№1, тел.066/803640
26. Евангелина Михайлова Вангелова-Г-во,ул."Възлаждане" №1А, тел.066/804893
27. Елена Михова Цочева-Г-во,ул."Иван Гюзелев" №1,ап.1, тел.066/20538,моб.0887/274801
28. Евгени Василев Попов-Г-во, пл."Възраждане" №4, тел.066/33170,моб.0888/339070
29. Елена Илиева Атанасова- Г-во,ул."Скобелевска"№30Б, тел. 066/805679
30. Елена Йорданова Дочева - Г-во,ул."Възраждане"№1а, тел.066/807157
31. Екатерина Петрова Шиварова - С-во, ул."Стефан Пешев"№7,тел.0675/34250
32. Жанета Маркова Стойнова - С-во, ул.Стефан Пешев" №80,тел.0675/2837,моб.0887/979468
33. Здравка Кирилова Петрова- Трявна, ул."П.Р.Славейков" №8,моб.0887/912339
34. Златьо Георгиев Златев- С-во,ул."Стойчо Часовникаров" №1,тел.0675/33105,моб.0888/262626
35. Зорница Асенова Илиева - Г-во, ул."Иван Гюзелев" №3, ап.1,партер,тел. 066/808205,моб.0887/306684
36. Иван Веселинов Василев-Г-во, Бизнес център ОББ, стая 403
37. Ивайло Михайлов Овчаров - Г-во, ул."Рибарска" №1, тел.066/801088, моб.0898/454704
38. Иванка Иванова Баева- Г-во,ул."Скобелевска"№28А,ет.1,ап.7,тел.066/24006,моб.0888/427462 0897/383716
39. Иван Христов Шиваров - Г-во, ул."Иван Гюзелев"№1, моб. тел.0888/280668
40. Иван Милков Жалков - Г-во, ул."Евтим Дабев" №6, тел.066/803308 и моб.0888/429056
41. Ирена Венкова Карпе- С-во,ул."Стефан Пешев" №87,ст.607, тел.0675/34392
42. Йордан Костадинов Андреев- Г-во,ул."Априловска"№9,ет.2, тел./факс 066/800514
 43. Йордан Тодоров Хаджиев- Г-во, ул.Чардафон" №14Б, тел.066/39273
44. Йоана Цветанова Цачева /младши адв./ Габрово, ул."Скобелевска" №28А, ап.17,тел./066/806455
45. Костадин Николов Христов-Д-во,ул."Ген.Фьодор Радецки"№8, тел.0676/5232,моб.0888/459392
46. Лъчезар Маринов Кънчев -гр.Дряново, 0888/571333
47. Любомир Иванов Цонев-Г-во, ул."Скобелевска" №32, тел.066/805909
48. Мария Димова Даскалова - Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №44,тел.0677/20-25,моб.0899/805061
49. Мария Генчева Иванова-Г-во,ул."Априловска"№9, ет.1, тел.066/806688,моб.0888/853353
50. Милка Василева Пеева-Г-во, ул."Скобелевска" №28А, ет.1,ап.6, тел.066/806116,моб.0899/438484
51. Мариян Добрев Добрев-Г-во, ул."Априловска" №12А, тел.066/807282
52. Марко Събев Чимпирев-Г-во ,ул."Възраждане " №6, тел.066/20821
53. Маруся Тодорова Пенева-Дряново,ч-ще"Развитие", моб.0888/701934
54. Митко Иванов Рашков-Трявна,ул."Ангел Кънчев"№36, тел.0677/2160
55. Митко Спасов Димитров- Г-во, ул."Васил Друмев" №22,вх.А, ет.1, тел.066/27613,моб.0898/444 771
56. Марин Владимиров Маринов-Г-во, бул."Априлов" №12, тел.066/806455
57. Мирослав Костадинов Иванов-Г-во, ул."Юрий Венелин"№9, моб.тел.0889/624135
58. Мариана Миодраг Колева-Г-во,ул."Македония" №33а, тел.066/32565
59. Михаела Минкова Геневска - С-во, ул."Стефан Пешев"№87,кант.610,моб.0887/537929
60. Николай Савов Стойнов-Г-во,ул."Найден Геров" №22, тел.066/51173,моб.0887/323638
61. Николай Ангелов Христов-Г-во, ул."Първи май" №В, тел.066/804987 и моб.0887/671365
62. Недко Златев Георгиев-С-во,ул."Стойчо Часовникаров" №1, тел.0675/33105
63. Николай Тодоров Недков-С-во,ул."Стефан Пешев" №49,ет.2, моб. 0899441471
64. Николай Дончев Колев- Трявна, ул."Бачо Киро" №10,моб.тел.0898/543458
66. Петрана Маринова Пешева-Г-во, ул."Пенчо Пстомипиров" №19А, тел.066/39973
67. Павел Колев Петров-Г-во, бул."Априлов" №12,партер, тел.066/806544
68. Пенка Дочева Христова-Г-во,ул."Радецка"№6,ет.2
69. Пепа Николова Бонева-Г-во,ул."Пенчо Постомпиров"№13, моб.0889/419417
70. Петър Цонев Стефанов-Г-во, бул."Могильов" №52,ап.10,тел.066/54632,моб.0899/177174, 0888/473053
71. Пламен Илиев Пенев-Г-во,бул."Могильов"№75,ет.2,ап.6, моб.0899/534357
72. Пенчо Димитров Пенев- Трявна, ул."Чучура" №З, тел.0677/38-58 и моб.0889/942965
73. Полина Тодорова Баевска-Г-во,ул."Радецка"№6,ет.2, тел.066/27497 и моб.0889/723827
74. Петър Иванов Петров-Г-во, пл. "Възраждане" №5
75. Петя Петкова Нейкова-Г-во,ул."Стационна"№7А,ап.4, моб.0889/521032
76. Павлин Цанков Дончев-С-во,ул."Д-р Иван Филипов"№38А,тел.0675/35439,моб.0888/321668
77. Пламен Цонев Пенков-гр.Габрово,ул."Найден Геров" №22, тел.0887/252193
78. Радка Дончева Балтова-Г-во,ул."Скобелевска"№28А,ап.1,тел.066/806707,моб.0887/317072
79. Радослав Дочев Николов-Г-во, ул."Евтим Дабев" №6, тел.066/803308 и моб.0888/313912
80. Райна Симеонова Куцарова- Трявна, ул."Бачо Киро" №4, тел.0677/2411 и моб.0887/854638
81. Рачо Иванов Рачев-Г-во,ул."Скобелевска"№8,ет.2, тел.066/20514 и моб.0888/254605
82. Румен Христов Иванов-Дряново, ул."Шипка" №111, тел.0676/3452 и моб.0887/261945
83. Светла Банкова Василева-Якимова-Г-во, ул."Първи май" №1В, ет.2,тел.066/804246,моб.0887/306847
84. Свилен Събчев Карапанчев-С-во,ул."Д-р Иван Филипов" №38А, тел.0675/35439
85. Станислав Димитров Коев
86. Силвия Алексиева Москова-С-во,ул."Стефан Пешев" №87,кант.604,ет.6, тел.0675/35255
88. Светлин Веселинов Каменов-Г-во,ул."Скобелевска"№28А,тел.066/806455,моб.0888/202420
89. Станимир Илиев Джагов- Дряново, ул."Ангел Кънчев" №7, тел.0676/3764
90. Симеон Петров Тъпов-Г-во,ул."Петко Каравелов" №10,ет.2,тел.066/804234,моб.0888/314552
91. Савка Митева Илиева-Г-во, ТБ"ОББ"АД, ст.404, моб.0888/205923
92. Стойчо Иванов Стойчевски-Г-во, връх Шипка, хотел Малуша, тел.04324/2086
93. Теодор Марков Марков-Г-во, ул."Евтим Дабев" №6, тел.066/803308,моб.0888/205882
94. Таня Маринова Марекова-Г-во,ул."Стационна"№7А,ап.4, моб.0887/258711
95. Тодор Иванов Тодоров-Г-во,бул."Могильов" №34,моб.0888/228785
96. Тодорка Недялкова Христова -Г-во,пл."Възраждане"№1а,тел.066/809335,моб.0898/614250
97. Христо Стефанов Милчев-Г-во, ул."Индустриална" №6
98. Христо Маринов Христов-С-во, ул."Стефан Пешев" №49, ет.2, тел.0675/6945,моб.0887/640708
99. Христо Бончев Бонев-Г-во,ул."Априловска" №12А, тел.066/807282
100. Чавдар Кънчев Минчев-С-во,ул."Васил Левски" №2, тел.0675/34174

Актуална информация от lex.bg

Официален сайт на Габровска адвокатска колегия


5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР