С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    актове по нак.дела 01-03.2009 година  
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2009 ГОДИНА


С Присъда № 10/14.01.2009 г. по НОХД № 12/09
г. по описа на Районен съд Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия С.Е.М. от с. Ряховците, роден през 1984 г., за ВИНОВЕН в това, че на 11.01.2009 г., в 05.40 часа, на главен път І-4 (София-Варна), от бензиностанция “Лукойл”, намираща се в землището на с. Ряховците, общ. Севлиево, в посока към гр. Севлиево, управлявал МПС- л.а. “Л. Л.” с рег. № .... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда- 1.92 на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство “Алкотест Дрегер”, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343б ал.1 и чл.54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66 ал.1 от НК, съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия С.Е.М., със снета по-горе самоличност, ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на присъдата в сила.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 7- дневен срок от днес.

С Решение № 19 от 20.01.2009год. по Н.А.Х.Д. № 54/ 2008 г. по описа на РС – Севлиево: 
ПРИЗНАВА С. К. С. от с. Богатово, общ. Севлиево, роден 1965 г. за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2008 г., на ГП І-4 София - Варна, в участък от пътя отстоящ на около 1500 м. от разклона за с. Богатово, общ. Севлиево, при управляване на МПС – лек автомобил „………" с рег.№ ………, нарушил правилата за движение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП – движел се със скорост от 135 км/час и по непредпазливост причинил средни телесни повреди по смисъла на чл. 129, ал. 2 от НК на повече от едно лице: на Б. К. С. от с……, общ. С. – изкълчване на дясна колянна става, довела до трайно затрудняване движението на долния десен крайник; на Н. Г. М. от с………., общ. С. – проникващо нараняване в черепната кухина, изразяващо се в счупване на люспата на лявата слепоочна кост, преминаващо върху пирамидната кост в средната черепна ямка и съпроводено с изтичане на кръв от лявото ухо; разстройство на здравето, временно опасно за живота, изразяващо се в нараняване на меката мозъчна обвивка, довело до натрупване на гръбначно-мозъчна течност под твърдите обвивки в лявата слепоочна област; трайно отслабване /нарушение/ на зрението, изразяващо се в десностранен конвергиращ страбизъм и двойно виждане; пареза на десен крак, довела до трайно затрудняване движението на долния десен крайник; счупване на пети поясен прешлен и на страничните израстъци на поясните прешлени от първи до пети, довело до трайно затрудняване движението на снагата; на К. Х. С. от с……. общ. С. – счупване на 3-то, 4-то и 9-то дясно ребро и на 5-то ляво ребро, довели до трайно затрудняване движението на снагата; натрупване на въздух под налягане в лява гръдна половина, причинило дихателна недостатъчност и довело до разстройство на здравето, временно опасно за живота; контузия на средния и долния десен белодробен дял, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота; многофрагментно счупване на дясна раменна кост, довело до трайно затрудняване движението на горен десен крайник, с което е извършил престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. трето, б. ”а”, предл. второ във вр. с ал. 1, буква „б”, предл. второ във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, като на осн. чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000(Хиляда)лева.
На осн. чл. 78а, ал. 4 във вр. с чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА С. К. С., от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане на решението в сила.
ОСЪЖДА С. К. С. да заплати направените по делото разноски в размер на 329.78(Триста двадесет и девет лв. и 78ст.)лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

С Решение № 14/20.01.2009 г. по НАХД № 466/08 г. по описа на Районен съд Севлиево.
ПРИЗНАВА К.Ц. К. от гр. Б., роден през 1978 г., за ВИНОВЕН в това, че на ....... на главен път І-4 (София-Варна), в участък от пътя, отстоящ на около 1100 метра от разклона за с. Идилево, общ. Севлиево, при условията на независимо съпричиняване с обвиняемия И.З.И. от гр. В., при управление на МПС- лек автомобил “Фолксваген Голф” с немски рег. № ......, нарушил правилата за движение по пътищата по чл.16 ал.1, чл.20 ал.2 и чл.21 ал.1 от ЗДвП- на пътно платно с двупосочно движение навлязъл в лентата за насрещно движение; при възникнала опасност от сблъсък с насрещно движещо се МПС (лек автомобил “Нисан Алмера” с рег. № ......) не намалил скоростта си на движение и не спрял; управлявал автомобила си със скорост от 124 км/ч.- и по непредпазливост причинил телесни повреди на повече от едно лице: на Г.Г. А. от гр. И. телесни увреждания с характер на средни телесни повреди по смисъла на чл.129 ал.2 от НК- счупване на лявата седалищна и лявата срамна кост със значително разместване на фрагментите, довела до трайно затруднение на движението на долния ляв крайник; счупване на дясна срамна кост и дясна седалищна кост на таза, без разместване на фрагментите, довела до трайно затруднение на движението на долен десен крайник; многофрагментно счупване на кръстцовата кост, довело до трайно затруднение на движението на долните крайници; счупване на напречните израстъци на 3-ти, 4-ти и 5-ти поясен прешлен отляво, довело до трайно затрудняване движението на снагата; хеморагично-травматичен шок, довел до разстройство на здравето, временно опасно за живота; и на И.З. И.в от гр. В. телесно увреждане с характер на средна телесна повреда по смисъла на чл.129 ал.2 от НК- дисторзия (разтягане) в областта на скочната става на левия глезен, довело до трайно затрудняване движението на левия долен крайник- с което е осъществил състава на престъплението по чл.343 ал.3 предл. четвърто, б."а" предл. второ във вр. с ал.1 б.”б” във вр. с чл.342 ал.1 от НК, като на осн. чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в полза на държавата в размер на 600 (шестстотин) лв.
ПРИЗНАВА И. З. И. от гр. В., роден през1976 г. . за ВИНОВЕН в това, че на ...... г., на главен път І-4 (София-Варна), в участък от пътя, отстоящ на около 1100 метра от разклона за с. Идилево, общ. Севлиево, при условията на независимо съпричиняване с обвиняемия К.Ц. К. от гр. Б., при управление на МПС- лек автомобил “Нисан Алмера” с рег. № ..., нарушил правилата за движение по пътищата по чл.16 ал.1 и чл.20 от ЗДвП- на пътно платно с двупосочно движение навлязъл в лентата за насрещно движение; движел се със скорост, при която не можел да спре превозното средство в зоната на своята видимост, не намалил скоростта и не спрял, въпреки изискващите това обстоятелства (движещ се срещу него лек автомобил “Фолксваген Голф с рег. № ....) с висока скорост, навлизащ в лентата му да движение) - и по непредпазливост причинил телесни повреди на повече от едно лице: на Г. Г.А. от гр. И.телесни увреждания с характер на средни телесни повреди по смисъла на чл.129 ал.2 от НК- счупване на лявата седалищна и лявата срамна кост със значително разместване на фрагментите, довело до трайно затруднение на движението на долния ляв крайник; счупване на дясна срамна кост и дясна седалищна кост на таза, без разместване на фрагментите, довело до трайно затруднение на движението на долен десен крайник; многофрагментно счупване на кръстцовата кост, довело до трайно затруднение на движението на долните крайници; счупване на напречните израстъци на 3-ти, 4-ти и 5-ти поясен прешлен отляво, довело до трайно затрудняване движението на снагата; хеморагично-травматичен шок, довел до разстройство на здравето, временно опасно за живота; и на К.Ц. К. от гр. Б. телесни увреждания с характер на средни телесни повреди по смисъла на чл.129 ал.2 от НК- травма на главата, причинила мозъчно сътресение, протекло със загуба на съзнание, причинило разстройство на здравето, временно опасно за живота; травматичен шок, причинил разстройство на здравето, временно опасно за живота; травматичен шок, контузионна пневмония на долния дял на левия бял дроб, причинил разстройство на здравето, временно опасно за живота, с което е осъществил състава на престъплението по чл.343 ал.3 предл. четвърто, б."а" предл. второ във вр. с ал.1 б.”б” във вр. с чл.342 ал.1 от НК, като на осн. чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в полза на държавата в размер на 500 (петстотин) лв.
ОСЪЖДА К.Ц.К.и И.З.И. да заплатят по сметка на Районен съд-Севлиево направените по делото разноски в размер по 498.75 (четиристотин деветдесет и осем лева и 75 ст.) лв. за всеки от двамата.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С Присъда № 23 от 23.01.2009 г. по НОХД 556/08 г. по описа на Районен съд Севлиево
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Т.М. от с. С., общ. С., роден през 1935 г., за ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2008 г. в с. С., общ. С., отнел от владението на Т.П.Т. от с. С., общ. С. чужди движими вещи- сумата от .... лв. пари в брой, собственост на пострадалия Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, с което е извършил престъпление, за което на осн.чл.194 ал.3 във вр. с ал.1 и чл.54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1 и 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в с. С., общ. С. за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, на осн.чл.42а ал.3 т.1 от НК.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Т.М., със снета по-горе самоличност, за НЕВИНЕН и го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му по-тежко обвинение за престъпление по чл.194 ал.1 от НК.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С Присъда № 30 /27.01.2009 г. по НОХД № 573/2008 г. по описа на Рс Севлиево           
                ПРИЗНАВА подсъдимия А. М. М. от с.Дамяново, общ.Севлиево, роден 1978г. в за ВИНОВЕН в това, че на 13/14.09.2007год. в с.Дамяново, общ.Севлиево, от цех, собственост на ЕТ”….” гр.Севлиево, в съучастие със С. А. С. от с……., общ.Севлиево, в качеството му на съизвършител, чрез използване на техническо средство – подбран ключ за катинар, отнел чужди движими вещи – 31,500кг месингови стружки, на обща стойност 141.75лева, собственост на ЕТ”….” гр.Севлиево, от владението на управителя на фирмата – И. Т. И. от гр….., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие отнетите вещи били върнати на пострадалия, с което е извършил престъпление, за което на осн.чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл.второ във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:
            - задължителна регистрация по настоящ адрес в с.Дамяново, общ.Севлиево за срок от седем месеца;
            - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца.     
    ОСЪЖДА подсъдимия А. М. М., със снета по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски в размер на 15.00 /Петнадесет лв./ лева.
     Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
                                  
                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ не се чете
 
                                 
               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. /п/ не се чете       
 
 
                                                               2./п/ не се чете

С Присъда № 28/23.01.2009 г. по НОХД 524/08 г. по описа на Районен съд Севлиево.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.Х. от с.М. В., общ.С., роден през 1969 год., за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода - началото на месец януари 2008 г. в землището на с.М.В., общ.С., от хидромелиоративни съоръжения и системи, собственост на „Хидромелиорации – Севлиево” ЕАД, при условията на опасния рецидив - чл.29, ал.1, б.”а” от НК, в съучастие с Р.А.Д. от с.М. В., в качеството му на съизвършител, чрез използване на МПС – л.а. „....” с ДК№ ....., отнел чужди движими вещи – два броя поливни хидранти, оставени без постоянен надзор, на обща стойност 96.00лева, собственост на „Хидромелиорации – Севлиево” ЕАД, от владението на Изпълнителния Директор, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.т.2 и 4, предл.първо във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.29, ал.1, б.”а” и чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл.47, ал.1, б.”б” от ЗИН.
            ПРИЗНАВА подсъдимия Р.А.Д. от с.М. В., общ.С., роден през 1958 год. в с.М. В., общ.С., . за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода - началото на месец януари 2008 г. в землището на с.М.В., общ.С., от хидромелиоративни съоръжения и системи, собственост на „Хидромелиорации – Севлиево” ЕАД, в съучастие с М. А. Х.от с.М.В., в качеството му на съизвършител, чрез използване на МПС – л.а. „....” с ДК№ .....К, отнел чужди движими вещи – два броя поливни хидранти, оставени без постоянен надзор, на обща стойност 96.00лева, собственост на „Хидромелиорации – Севлиево” ЕАД, от владението на Изпълнителния Директор, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие отнетите вещи били заместени, с което е извършил престъпление, за което на осн.чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.т.2 и 4, предл.първо във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1, 2 и 6 от НК, както следва:
      - задължителна регистрация по настоящ адрес в с.М. В., общ.С. за срок от осем месеца;
      - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца;
      - 120 /Сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.
ОСЪЖДА подсъдимите М.А.Х. и Р.А.Д., със снета по-горе самоличност, да заплатят направените по делото разноски в размер от по 50.00 /Петдесет лв./ лева за всеки един от двамата.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С протоколно определение от 03.02.2009 г. по НОХД № 34/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево:                                   
ОДОБРЯВА представеното споразумение между Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимата Иванка Георгиева Николова, със следното съдържание:
Подсъдимата Иванка Георгиева Николова от село Добромирка, община Севлиево, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на 12.11.2008 г. около 09.00 часа в асансьор в сградата на Общинска болница “Д-р Стойчо Христов” в гр. Севлиево отнела чужди движими вещи – пари на стойност 25(Двадесет и пет)лв. от владение на Димитра Нинова Георгиева, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои - маловажен случай, с което е извършила престъпление, за което на основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1 и чл. 54 от НК се ОСЪЖДА НА ГЛОБА в полза на държавата в размер на 300 (Триста) лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 34/2009г. по описа на Районен съд Севлиево.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

С Присъда № 40 от 06.02.2009 г. по НОХД 440/08 г. по описа на Районен съд Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимата Р.И.Х. от с.Г., общ.С., родена през.1968 год., за ВИНОВНА в това, че в периода от неустановена дата в края на месец януари до неустановена дата в края на месец март 2008 год. в с.Г., общ.С., от стопански двор, собственост на С.Н. Т., при условията на продължавано престъпление – чл.26, ал.1 от НК, чрез използване на МПС, на четири пъти, отнела чужди движими вещи – 60 кв.м. каменни плочи, 5 куб.м. дървена конструкция от цер, 4571 броя единични тухли, 5куб.м дялан камък и 986 броя четворки тухли, на обща стойност ......лева, собственост на С. Н. Т., от владението на Т.а, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 и чл.54 от НК съдът я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ на основание чл.46, буква „б” от ЗИН.
ОСЪЖДА подсъдимата Р.И.Х., със снета по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски в размер на ...... лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С    П Р И С Ъ Д А №29 27.01.2009 г.по Н.О.Х. дело № 512 по описа за 2008 г. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Р.С от гр. Севлиево, роден на 1977 г. за ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2008 г., около 18 часа, при управление на МПС- лек автомобил “Фолксваген Голф” с рег. № ... , нарушил правилата за движение по пътищата- по чл.21 ал.1 от ЗДвП, като управлявал посоченото ППС, което е от категория “В”, със скорост над позволената за движение в населено място скорост от 50 км/ час, а именно- 84 км/час; и по чл.5 ал.2 т.3 от ЗДвП, като управлявал превозното средство след употреба на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – 1.56 на хиляда, установено по надлежен ред, и по непредпазливост причинил телесни увреждания с характер на средни телесни повреди по смисъла на чл.129 ал.2 от НК на М.П.Б. от с. Бериево, общ. Севлиево- счупване на страничния кондил на големия пищял (тибия- в областта на колянната става) и на главичката на малкия пищял (фибула- в областта на колянната става) на лявата подбедрица, разместване на фрагментните, довели до трайно затрудняване на движението на левия крак, като деянието е извършено в пияно състояние, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343 ал.3 предл. първо б.”а” предл. второ във вр. с ал.1 б.”б” във вр. с чл.342 ал.1 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1, 2 и 5 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в гр. Севлиево за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК; и ПОПРАВИТЕЛЕН ТРУД за срок от ЕДНА ГОДИНА при 20 % (двадесет процента) удръжки върху трудовото му възнаграждение в полза на държавата.
Подсъдимият К.Р.С, със снета по-горе самоличност, да изтърпи пробационната мярка ПОПРАВИТЕЛЕН ТРУД по местоработата си в “Биоплод” ООД гр. Севлиево, като на основание чл.43 ал.1 изр. второ, времето, през което се изтърпява мярката, да не се зачита за трудов стаж.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Р.С, със снета по-горе самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2008 г., около 18 часа, в с. Бериево, общ. Севлиево, управлявал МПС- лек автомобил “Фолксваген Голф” с рег. № ..., без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – с наказателно постановление № 374/09.03.2007 г., издадено от Началника на РПУ на МВР- гр. Севлиево и с наказателно постановление № 1695/01.08.2007 г., издадено от Началника на РПУ на МВР- гр. Севлиево, двете влезли в сила на 14.02.2008 г., с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343в ал.2 във вр. с ал.1 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1, 2 и 5 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в гр. Севлиево за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК; и ПОПРАВИТЕЛЕН ТРУД за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при 15 % (петнадесет процента) удръжки върху трудовото му възнаграждение в полза на държавата.
Подсъдимият К.Р.С, със снета по-горе самоличност, да изтърпи пробационната мярка ПОПРАВИТЕЛЕН ТРУД по местоработата си в “Б.” ООД гр. Севлиево, като на основание чл.43 ал.1 изр. второ, времето, през което се изтърпява мярката, да не се зачита за трудов стаж.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Р.С, със снета по-горе самоличност, за НЕВИНЕН в това на 08.07.2008 г., около 18 часа като е управлявал МПС- лек автомобил “Фолксваген Голф” с рег. № ... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда- 1.56 на хиляда, установено по надлежния ред, да е осъществил престъпления състав по чл.343б ал.1 от НК, поради което го ОПРАВДАВА по така повдигнато му обвинение за престъпление по чл.343б ал.1 от НК.
На осн.чл.23 ал.1 от НК, по правилата на съвкупността, ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия К.Р.С, със снета по- горе самоличност, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ за изтърпяване- ПРОБАЦИЯ, което да включва пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1, 2 и 5 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в гр. Севлиево за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК; и ПОПРАВИТЕЛЕН ТРУД за срок от ЕДНА ГОДИНА при 20 % (двадесет процента) удръжки върху трудовото му възнаграждение в полза на държавата.
Подсъдимият К.Р.С, със снета по-горе самоличност, да изтърпи пробационната мярка ПОПРАВИТЕЛЕН ТРУД по местоработата си в “Б.” ООД гр. Севлиево, като на основание чл.43 ал.1 изр. второ, времето, през което се изтърпява мярката, да не се зачита за трудов стаж.
ОСЪЖДА подсъдимия К.Р.С, да заплати на М.П.Б, обезщетение за причинени от престъплението по чл.343 ал.3 предл. първо б.”а” предл. второ във вр. с ал.1 б.”б” във вр. с чл.342 ал.1 от НК имуществени вреди в размер на сумата от 746.26 (седемстотин четиридесет и шест лева и 26 ст.) и неимуществени вреди в размер на сумата от 8000 (осем хиляди) лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на причиняване на вредите- 08.07.2008 г., до окончателното им изплащане, на осн. чл.45 и чл.52 от ЗЗД.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.П.Б. от с. Бериево, общ. Севлиево против подсъдимия К.Р.С от гр. Севлиево граждански иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди до размер на сумата от 10 000 лв., като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА подсъдимия К.Р.С, да заплати на М.П.Б, направените по делото разноски в размер на 200 (двеста) лв.
ОСЪЖДА подсъдимия К.Р.С да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд- Севлиево държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 349.85 (триста четиридесет и девет лева и 85 ст.) лв. и разноските по делото в размер на 316.70 (триста и шестнадесет лева и 70 ст.) лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

П Р И С Ъ Д А № 37 от 05.02.2009 г. по наказателно дело № 568 / 2008 година по описа на Севлиевски районен съд
ПРИЗНАВА  подсъдимия М.М.Г. от с. Петко Славейково, община Севлиево, роден 1985 година в гр. Севлиево за ВИНОВЕН в това, че на 09.10.2008 година, около 23:30 часа, в гр. Севлиево, пред блок на улица .... , е направил опит да се съвкупи с Ц.И.Ц. от гр. Севлиево, като я принудил към това със сила /притиснал с ръка устата й и с другата ръка притиснал тялото й към своето/, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 152, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание като определя ЧЕТИРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.М.Г., със снета по – горе самоличност за ВИНОВЕН, в това, че на 10.10.2008 година, около 01:30 часа в гр. Севлиево, в Ж.К. ... е направил опит за се съвкупи с Г.М.Х. от гр. Севлиево, като я принудил за това със сила /влачил я, запушил й устата с ръка, скъсал й панталона и я притискал към себе си/, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 152, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание като определя ЧЕТИРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът налага на подсъдимия М.М.Г. най - тежкото от така определените по - горе наказания, а именно ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание като определя ЧЕТИРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимия М.М.Г. да заплати направените по делото разноски в размер на 120,00 /Сто и двадесет/ лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

П Р И С Ъ Д А № 42 от 09.02.2009 г. по наказателно дело № 574 / 2008 година по описа на Севлиевски районен съд
ПРИЗНАВАподсъдимия С.А.М. от гр. Севлиево, роден 1976 година в гр. Павликени за ВИНОВЕНв това, че на неустановена дата в периода 01 – 07.05.2008 година, в гр. Севлиево, при условията на опасния рецидив по чл. 29, ал. 1, б. “А” и “Б” от НК, в съучастие като извършител с други неустановени лица, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – деформиране на ограда, с помощта на МПС – микробус с неустановена марка и регистрация, от склад за инертни материали отнел от владението на “......” ООД гр. Севлиево 54 броя студено валцувани П- образни метални греди на обща стойност 3175,20 лева, собственост на дружеството, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т.т. 3 и 4 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.
ОСЪЖДА подсъдимия С.А.М. да заплати направените по делото разноски в размер на 61,74 /Шестдесет и един лева и седемдесет и четири стотинки/.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

П Р И С Ъ Д А № 43 от 09.02.2009 г. по наказателно дело № 578 / 2008 година по описа на Севлиевски районен съд
ПРИЗНАВА подсъдимия А.К.Н. от гр. Севлиево, роден 1975 година в гр. Севлиево за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2008 година през деня, действайки при условията на опасния рецидив – чл. 29, ал. 1, б. “А” и “Б” от НК, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – срязване на оградна мрежа и след предварителен сговор с подсъдимия В.С.В. от района на складово помещение от фирма “........” АД гр. Севлиево и намиращо се в същия град, отнел от владението на дружеството чужди движими вещи: стоманени показалци – 15 бр., стоманени конзоли – 20 бр., стоманени валове ф 110 мм. с дължина 2 – 2,5 м. – 4 бр. и месингови пръти ф 20 мм., с обща дължина 4 метра, без съгласието на пострадалото дружество и с намерение противозаконно да ги присвои, на обща стойност 465,00 лева, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. т. 3 и 5 във връзка с чл. 194, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.
На основание чл. 25, във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК съдът ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия А.К.Н. едно общо наказание за изтърпяване от СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по настоящата присъда и по Присъда № 146/10.06.2008 година по НОХД № 122/2008 година по описа на Севлиевски районен съд, с която подсъдимият Н.е осъден на седем месеца лишаване от свобода за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК, влязла в законна сила на 10.07.2008 година.
ОПРЕДЕЛЯ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така определеното общо наказание, на основание чл. 47, ал. 1, буква “б” от ЗИН.
На основание чл. 25, ал. 2 от НК съдът ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанието по Присъда № 146/10.06.2008 година по НОХД № 122/2008 година по описа на Севлиевски районен съд, влязла в законна сила на 10.07.2008 година.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.С.В. от гр. Севлиево, роден 1970 година в с. Маломир, община Тунджа за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2008 година през деня, действайки при условията на опасния рецидив – чл. 29, ал. 1, б. “А” и “Б” от НК, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – срязване на оградна мрежа и след предварителен сговор с подсъдимия А.К.Н. от района на складово помещение от фирма “.....”АД гр. Севлиево и намиращо се в същия град, отнел от владението на дружеството чужди движими вещи: стоманени показалци – 15 бр., стоманени конзоли – 20 бр., стоманени валове ф 110 мм. с дължина 2 – 2,5 м. – 4 бр. и месингови пръти ф 20 мм., с обща дължина 4 метра, без съгласието на пострадалото дружество и с намерение противозаконно да ги присвои, на обща стойност 465,00 лева, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. т. 3 и 5 във връзка с чл. 194, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.
ОСЪЖДА подсъдимите А.К.Н. и В.С.В. да заплатят направените по делото разноски в размер на 22,50 /Двадесет и два лева и петдесет стотинки/ за всеки един от тях.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

С   П Р И С Ъ Д А № 45 от 10.02.2009 г. по НАХД № 4 по описа за 2009 година по описа на Районен съд Севлиево  ПРИЗНАВА обвиняемата З. Х. П. от гр. Севлиево, родена на 1980 г., за ВИНОВНА в това, че на неустановена дата през месец април 2006 г., в гр. Севлиево, съставила неистински официален документ – Справка-декларация за месечното трудово възнаграждение на кредитоискателя от 18.04.2006 г.- с цел да бъде използван пред ОББ- гр. София, клон гр. Севлиево, с което е осъществила състава на престъплението по чл.308 ал.1 НК, като на осн. чл.78а ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в полза на държавата в размер на 500 (петстотин) лв.
ОСЪЖДА обвиняемата З. Х. П. да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд- Севлиево разноските по делото в размер на 58 (петдесет и осем) лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С   П Р И С Ъ Д А № 49 от 12.02.2009 г. по наказателно дело № 518 по описа за 2008 година по описа на Районен съд Севлиево ПРИЗНАВАподсъдимия А.Д.А роден 1963 година за ВИНОВЕН в това, че на 06.10.2008 година, около 00:50 часа, на Главен път І-4 в землището на гр. Севлиево, до КПП “Хамбергер”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “Форд Екскорт” с рег. № .... , с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда /1,24 на хиляда/, установено по надлежния ред – чрез химически анализ на проба от кръвта му с протокол за химическа експертиза № 278 от 08.10.2008 година на ХЛ – ОД на МВР гр. Габрово, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 343б, ал. 1 и чл. 54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 343г от НК съдът ЛИШАВА подсъдимия А.Д.А от право да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, начиная от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 59, ал. 3 от НК съдът приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред от полицейските органи.
ОСЪЖДА подсъдимия А.Д.А да заплати направените по делото разноски в размер на 19,00 /Деветнадесет/ лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

Решение № 50 от 12.02.2009 г. по наказателно дело № 528 / 2008 година по описа на Севлиевски районен съд
ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Г.Т.Н. от с. Душево, община Севлиево, роден 1981 година в гр. Ловеч от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на500,00 /петстотин/ лева за това, че на 05.08.2007 година в село Сенник, община Севлиево, по хулигански подбуди, чрез нанасяне на удари с юмруци и ритници в областта на главата и тялото, причинил на И.И.Д. от гр. Севлиево леки телесни повреди по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК – травма на главата, изразяваща се в кръвонасядане на меките тъкани на лявата орбита, причинила му мозъчно сътресение; охлузвания на двете колена, някои от които дълбоки; охлузвания на двата лакътя, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 от НК, на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК във връзка с чл. 78а от НК.
            ОСЪЖДА обвиняемия Г.Т.Н. да заплати направените по делото разноски в размер на 123,00 /Сто двадесет и три/ лева.

С ПРИСЪДА № 57 ОТ 17.02.2009 Г. ПО НОХД № 448/2008 Г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. СЕВЛИЕВО
ПРИЗНАВА подсъдимия Е. А. Й. от с. …., общ. Севлиево, понастоящем в затвора в гр. Ловеч по, роден 1981 г., за ВИНОВЕН в това, че за времето от 17.00 часа на 31.03.2008 г. до 07.30 часа на 01.04.2008 г., в с. Хирево, общ. Севлиево, при условията на опасен рецидив по чл.29 ал.1 б.“б” от НК, от сградата на работилница, намираща се в двора на ОППК “……” – с. Хирево, общ. Севлиево и от площадка пред работилницата, отнел чужди движими вещи – радиатор, картер, маховик, 3 броя тегличи за трактор “…….”, колело от тракторен плуг и теглич за трактор, вещи на обща стойност 808 лв. - от владението на ОППК “…..”- с Хирево, общ. Севлиево, без съгласието на ръководството на кооперацията с намерение противозаконно да ги присвои и отнел чужди движими вещи- 2 броя шайби за барабан и за контра привод, ос за транспортьор за комбайн “СК 5”, вещи на обща стойност 470 лв.- от владението на С. С. С. от с. Хирево, общ. Севлиево, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, или вещи на обща стойност 1278 лв., собственост на ОППК “…..” – с. Хирево, общ. Севлиево и на С. С. С. от с. Хирево, общ. Севлиево, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.196 ал.1 т.1 във вр. с чл.194 ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл.47 ал.1 б.”б” от ЗИН.
 ОСЪЖДА подсъдимия Е. А. Й. да заплати по сметка на Районен съд- Севлиево разноските по делото в размер на 93.50 (деветдесет и три лева и 50 ст.) лв.
На основание чл.59 ал.1 от НК ЗАЧИТА времето, през което спрямо подсъдимия Е. А. Й. е била взета мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 29.01.2009 г., което време да се приспадне при изпълнение на наказанието лишаване от свобода.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

П Р И С Ъ Д А № 61 от 19.02.2009 г. по наказателно дело № 529 / 2008 година по описа на Севлиевски районен съд
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Б.И. от с. Шумата, община Севлиево, роден 1983 година в гр. Севлиево за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода 30.01.2008 година – 03.02.2008 година, в село Горна Росица, община Севлиево, от барака в овощна градина, собственост на Д.И.М., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – взломяване катинар на врата/, отнел чужди движими вещи – медна арания с вместимост 60 литра, медна тава с вместимост 20 – 30 литра и 30 бр. алуминиеви проводници с дължина 5 метра и сечение 4 мм. – всичко на обща стойност 250,00 лева, собственост на М., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасния рецидив /чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б” от НК/, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “А” и “Б” от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.
ОСЪЖДА подсъдимия С.Б.И.да заплати направените по делото разноски в размер на 70,00 /Седемдесет/ лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.                

С ПРИСЪДА № 62 ОТ 20.02.2009 Г. ПО НОХД № 572/2008 Г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. СЕВЛИЕВО
ПРИЗНАВА подсъдимия К. Й. К. от с. Шумата, общ. Севлиево, роден 1966 г., за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода 13-15.05.2007 г. в с. Шумата, общ. Севлиево, при условията на опасен рецидив по чл.29 ал.1 б.”а” от НК, в съучастие като извършител с подсъдимия С. Б. И. от с. Шумата, общ. Севлиево, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- взломяване на катинар и чрез използване на техническо средство- метален лост, отнел от владението на В.Ц.В. от гр. Габрово 50 литра сливова ракия на обща стойност 350 лв., негова собственост, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.196 ал.1 т.2 във вр. с чл.29 ал.1 б."а" във вр. с чл.195 ал.1 т.3 предл. първо и т.4 предл. второ във вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.
ОПРЕДЕЛЯ на К. Й. К., едно ОБЩО наказание, на осн. чл.25 ал.1 във вр. с чл.23 НК, по настоящата присъда по НОХД № 572/2008 г. по описа на Севлиевски районен съд; по Присъда № 515 от 14.11.2007 г. по НОХД № 336/2007 г. по описа на Габровски районен съд, влязла в законна сила на 17.01.2008 г.; по Присъда № 39 от 08.02.2008 г. по НОХД № 604/2007 г. по описа на Севлиевски районен съд, влязла в законна сила на 25.02.2008 г.; по Присъда № 71 от 14.03.2008 г. по НОХД № 73/2008 г. по описа на Севлиевски районен съд, влязла в законна сила на 31.03.2008 г. и по Присъда № 85 от 07.04.2008 г. по НОХД № 49/2008 г. по описа на Севлиевски районен съд, влязла в законна сила на 22.04.2008 г.; в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
УВЕЛИЧАВА, на осн.чл.24 от НК, така определеното на осн.чл.25 ал.1 във вр. с чл.23 от НК на К. Й. К., общо най-тежко наказание от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, или осъденият да изтърпи наказание от ЕДНА ГОДИНА И ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. Б. И. от с. Шумата, общ. Севлиево, роден 1983 г., за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода 13-15.05.2007 г. в с. Шумата, общ. Севлиево, при условията на опасен рецидив по чл.29 ал.1 б.”а” от НК, в съучастие като извършител с подсъдимия К. Й. К. от с. Шумата, общ. Севлиево, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- взломяване на катинар и чрез използване на техническо средство- метален лост, отнел от владението на В. Ц. В. от гр. Габрово 50 литра сливова ракия на обща стойност 350 лв., негова собственост, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.196 ал.1 т.2 във вр. с чл.29 ал.1 б."а" във вр. с чл.195 ал.1 т.3 предл. първо и т.4 предл. второ във вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.
ОСЪЖДА подсъдимия К. Й. К. и подсъдимия С. Б. И. да заплатят в полза на държавата и по сметка на Районен съд- Севлиево разноските по делото в размер по 25.50 (двадесет и пет лева и 50 ст.) лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С ПРИСЪДА № 68 ОТ 25.02.2009 Г. ПО НОХД № 71/2009 Г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. СЕВЛИЕВО
 
ПРИЗНАВА подсъдимияВ. Г. Ц от с. Горна Росица, общ. Севлиево, роден 1979 г., за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2009 г., около 00.50 часа, в гр. Севлиево, на улица “…..”, пред автокомплекс “……”, управлявал л.а. марка “…..” с ДК № ……, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда- 2.16 на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство “…..”, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1, 2 и 6 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в с. Горна Росица, общ. Севлиево за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК; както и БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО в размер на 150 (сто и петдесет) часа за една година, на осн.чл.42а ал.3 т.3 от НК.
На осн. чл.343г във вр. с чл.343б ал.1 от НК съдът ЛИШАВА подсъдимия В. Г. Ц, от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн.чл.59 ал.3 НК съдът ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което подсъдимият В. Г. Ц, за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 7- дневен срок от днес.

С Присъда № 70 от 27.02.09 г. по НОХД № 503/08 г. по описа на Районен съд Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия В.А.А. от гр. Севлиево за ВИНОВЕН в това, че на 22.05.2008 година в около 08:00 часа сутринта, пред жилищна сграда на ул. ... № .. в гр. С., в съучастие с В.Б.В. от гр. Севлиево, като извършител нанесъл побой на Т.Д.С. от гр. Севлиево и му причинил средна телесна повреда по смисъла на чл. 129, ал. 2 от НК, изразяваща се в счупване на главичката на лъчевата кост на лявата предмишница, довела до трайно затрудняване на движението на левия горен крайник в лакътната става за срок от 1,5 – 2 месеца, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК и чл. 54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.   
На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.А.А., със снета по – горе самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 22.05.2008 година в около 08:00 часа, пред жилищна сграда на ул. ... № .. в гр. С., в съучастие с В.Б.В. от гр. Севлиево, като извършител, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като нанесъл побой на Т.Д.С. от гр. Севлиево, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 325, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК и чл. 54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
Наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ да се изтърпи с прочитане на присъдата по Общинско радио гр. Севлиево.
На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание от така определените по – горе, като НАЛАГА на подсъдимия В.А.А. едно общо наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо наказание на подс. В.А.А, като ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 23, ал. 2 от НК съдът ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното общо наказание наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изтърпи с прочитане на присъдата по Общинско радио гр. Севлиево.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Б.В., за ВИНОВЕН в това, че на 22.05.2008 година в около 08:00 часа сутринта, пред жилищна сграда на ул. ... № .. в гр. С., в съучастие с В.А.А. от гр. Севлиево, като извършител нанесъл побой на Т.Д.С. от гр. Севлиево и му причинил средна телесна повреда по смисъла на чл. 129, ал. 2 от НК, изразяваща се в счупване на главичката на лъчевата кост на лявата предмишница, довела до трайно затрудняване на движението на левия горен крайник в лакътната става за срок от 1,5 – 2 месеца, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК и чл. 54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Б.В., със снета по – горе самоличност за ВИНОВЕН в това, че на 22.05.2008 година в около 08:00 часа, пред жилищна сграда на ул. ... № .. в гр. С., в съучастие с В.А.А. от гр. Севлиево, като извършител, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като нанесъл побой на Т.Д.С. от гр. Севлиево, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 325, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК и чл. 54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
Наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ да се изтърпи с прочитане на присъдата по Общинско радио гр. Севлиево.
На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание от така определените по – горе, като НАЛАГА на подсъдимия В.Б.В. едно общо наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо наказание на подс. В.Б.В., като ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 23, ал. 2 от НК съдът ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното общо наказание наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изтърпи с прочитане на присъдата по Общинско радио гр. Севлиево.
ОСЪЖДАподсъдимите В.А.А. и В.Б.В. да заплатят направените по делото разноски в размер на 68,00 /Шестдесет и осем/ лева за всеки един от тях.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

С присъда № 71 от 27.02.09 г. по НОХД № 566/08 г. по описа на Районен съд - Севлиево
ПРИЗНАВА подсъдимия К.А. Н. от гр. С., роден 1983 г., за ВИНОВЕН в това, че на 19.10.2008 г., в гр. С., от пристройка на къща на улица “.....” № ...., при условията на опасен рецидив по чл.29 ал.1 б.”а” б.”б” от НК, отнел чужда движима вещ- моторен трион марка “Хускварна”, модел 40, на стойност .... лв., от владението на М.Н. К. от гр. С., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.196 ал.1 т.1 във вр. с чл.29 ал.1 б."а" и б.”б” във вр. с чл.194 ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.
ОСЪЖДА подсъдимия К.А.Н. да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд- С. разноските по делото в размер на 55 (петдесет и пет) лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

 С присъда № 74 от 27.02.09 г. по НОХД № 548/08 г. по описа на Районен съд С.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. И. А. от с.Д., общ.С., роден на 1972год. за ВИНОВЕН в това, че в периода от 30.10.2006год. до 31.10.2006год. в мах.Т. и мах.Д., с.Т., общ.. от къща, собственост на П. Н. К. от гр.П., находяща се в мах.Т.и от магазин, собственост на ПК „П.” с.К., общ.С., находящ се в мах.Т. и от къща, собственост на Е. Н. Е.от гр.С., находяща се в мах.Д., при условията на повторността - чл.28, ал.1 от НК и при условията на продължавано престъпление – чл.26, ал.1 от НК, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – счупване дъските на под на таванско помещение на къща, собственост на К., счупване на стъкло на преграден отвор и стъкло на прозорец на прилежащо помещение на магазин, собственост на ПК „П.” и взломяване на катинар и брава на входна врата на къща, собственост на Е., в предварителен сговор с Т. П. И. от с.Т., общ.С., на три пъти, първият път от къща, собственост на П. Н. К., вторият път от магазин, собственост на ПК „П.” с.К. и третият път от къща, собственост на Е. Н. Е., отнел чужди движими вещи – прахосмукачка „Голдстар”, надуваем басейн, комплект гаечни ключове, водопроводен ключ, прожектор и туристически газов котлон, на обща стойност 95.00лева, собственост на П.Н.К. от гр.П., един стек бира „Шуменско” с бутилки от по два литра, 20бр. шишета уиски „Блек Рам” от по 200мл., един стек ракия „Пещерска” с бутилки от по 200мл., един стек мастика с бутилки от по 200мл., 15бр. консерви риба, 15бр. консерви „Русенско варено”, три пакета вафли /по 4бр. в пакет/ „Боровец”, 10бр. вафли „Троя”, един стек цигари „Варна” без филтър, един стек цигари с филтър, различни марки и сумата от 60.00лв., на обща стойност 207.10лева, собственост на ПК „П.” с.К., общ.С., дамаджана с вместимост 3л., 3л. Ракия, 2бр. въдици, рачарник и анцуг, на обща стойност 80.00лв., собственост на Е.Н.Е.от гр.С., всички вещи на обща стойност 382.10лв., от владението на К., Председателя на ПК „П.” с.К., общ.С. и Е., без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.195, ал.1, т.т.3, предл.първо, 5 и 7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн.чл.66, ал.1 от НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия А.И.А., със снета по-горе самоличност, ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
На осн. чл.25, ал.1 във вр. с чл.23 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия А.И.А., със снета по-горе самоличност, едно ОБЩО наказание за изтърпяване от СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, по настоящата Присъда по НОХД № 548/2008год. и по Присъда № 168 от 11.04.2008год. по НОХД № 789/2008год. по описа на Районен съд гр.Г., влязла в законна сила на 19.06.2008год.
ОПРЕДЕЛЯ на А.И.А., със снета по-горе самоличност, първоначален ОБЩ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн.чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното по реда на чл.23-25 от НК общо наказание лишаване от свобода изтърпяната изцяло или отчасти част от наказанието по Присъда № 168 от 11.04.2008год. по НОХД № 789/2008год. по описа на Районен съд гр.Габрово, влязла в законна сила на 19.06.2008год., до привеждане в изпълнение на настоящата присъда.
            ПРИЗНАВА подсъдимия Т.П.И. от с.Т., общ.С., роден 1990год. в гр.С., за ВИНОВЕН в това, че в периода от 30.10.2006год. до 31.10.2006год. в мах.Т. и мах.Д., с.Т., общ.С., от къща, собственост на П.Н. К. от гр.П., находяща се в мах.Т., от магазин, собственост на ПК „П.” с.К., общ.С., находящ се в мах.Т. и от къща, собственост на Е. Н. Е. от гр.С., находяща се в мах.Дрянът, при условията на продължавано престъпление – чл.26, ал.1 от НК, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – счупване дъските на под на таванско помещение на къща, собственост на К., счупване на стъкло на преграден отвор и стъкло на прозорец на прилежащо помещение на магазин, собственост на ПК „П.” и взломяване на катинар и брава на входна врата на къща, собственост на Е., в предварителен сговор с А.И.А. от с.Д., общ.С., на три пъти, първият път от къща, собственост на П.Н. К., вторият път от магазин, собственост на ПК „П.” с.К. и третият път от къща, собственост на Е.Н.Е., отнел чужди движими вещи – прахосмукачка „Голдстар”, надуваем басейн, комплект гаечни ключове, водопроводен ключ, прожектор и туристически газов котлон, на обща стойност 95.00лева, собственост на П.Н.К.от гр.П., един стек бира „Шуменско” с бутилки от по два литра, 20бр. шишета уиски „Блек Рам” от по 200мл., един стек ракия „Пещерска” с бутилки от по 200мл., един стек мастика с бутилки от по 200мл., 15бр. консерви риба, 15бр. консерви „Русенско варено”, три пакета вафли /по 4бр. в пакет/ „Боровец”, 10бр. вафли „Троя”, един стек цигари „Варна” без филтър, един стек цигари с филтър, различни марки и сумата от 60.00лв., на обща стойност 207.10лева, собственост на ПК „П.” с.К., общ.С., дамаджана с вместимост 3л., 3л. Ракия, 2бр. въдици, рачарник и анцунг, на обща стойност 80.00лв., собственост на Е.Н.Е.от гр.С., всички вещи на обща стойност 382.10лв., от владението на К., Председателя на ПК „П.” с.К., общ.С. и Енчев, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, при което като непълнолетен разбирал свойството и значението на извършеното и могъл да ръководи постъпките си, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.195, ал.1, т.т.3, предл.първо и 5 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:
            - задължителна регистрация по настоящ адрес в с.Т. , общ.С. за срок от една година;
            - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.     
            На осн. чл.25, ал.1 във вр. с чл.23 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Т.П.И., със снета по-горе самоличност, едно ОБЩО наказание за изтърпяване ПРОБАЦИЯ, включваща пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 НК, както следва:
            - задължителна регистрация по настоящ адрес в с.Т. , общ.С. за срок от една година и шест месеца;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца, по настоящата Присъда по НОХД № 548/2008год., по Присъда № 168 от 11.04.2008год. по НОХД № 789/2008год. по описа на Районен съд гр.Г., влязла в законна сила на 19.06.2008год. и по Присъда № 198 от 22.08.2008год. по НОХД № 255/2008г. по описа на С.районен съд, влязла в законна сила на 08.09.2008год.
На осн.чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание ПРОБАЦИЯ, наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, наложено на подсъдимия Т.П.И. с Присъда № 4 от 11.01.2008год. по НОХД № 563/2007г. по описа на С. районен съд, влязла в законна сила на 28.01.2008год.
 На осн.чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното по реда на чл.23-25 от НК общо наказание Пробация изтърпяната изцяло или отчасти част от наказанията по която и да е от присъдите, до привеждане в изпълнение на настоящата присъда.
ОСЪЖДА подсъдимите А. И. А. и Т.П.И., със снета по-горе самоличност, да заплатят направените по делото разноски в размер от по 35.00 /Тридесет и пет лв./ лева за всеки един от двамата.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.     

С присъда № 75 от 04.03.2009год. ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.М.М.от с.Р., общ.С., роден в гр.Севлиево, за ВИНОВЕН в това, че на 15.02.2009год. в гр.С., управлявал МПС – лек автомобил марка "Фолксваген Голф" с рег.№ ЕВ ………, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда /1,66 на хиляда/, установено по надлежния ред, с което е извършил престъпление за което на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:
      - задължителна регистрация по настоящ адрес в с.Р., общ.С. за срок от шест месеца;
      - периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
          На осн. чл.343г във вр. с чл.343б, ал.1 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК съдът ЛИШАВА Ю.М. М., със снета по-горе самоличност, от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
          На осн.чл.59, ал.3 НК съдът ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което подсъдимият Ю.М. М.за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.
ОСЪЖДА подсъдимия Ю.Ме.М., със снета по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски в размер на 21.00 /Двадесет и един лв./лева.
          Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 7-дневен срок от днес.

 С присъда № 76 от 04.03.09 г. по НОХД № 78/09 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Г.И. от с. Градница, роден 1972 г., за ВИНОВЕН в това, че на 05.02.2009 г., около 16.00 часа, в землището на с. Енев рът, общ. С., при условията на опасен рецидив по чл.29 ал.1 б.”а” и б.”б” от НК, чрез използване на техническо средство- клещи и при използване на МПС-лек автомобил “ВАЗ 2101” с рег. № ......, собственост на И. Г. П., от пет междустълбия на електропреносната система за ниско напрежение, разположена в землището на същото село, отнел чужди движими вещи- 573 метра меден ел. проводник със сечение 10 кв. мм, с тегло от 51 кг, на стойност ....... лв., и 926 метра меден ел. проводник със сечение 6 кв. мм, с тегло от 50 кг, на стойност 564.50 лв., или вещи на обща стойност ...... лв., собственост на “Е.ОН. България мрежи” АД- гр. Варна, от владението на дружеството, без съгласие на ръководството му с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.196 ал.1 т.2 във вр. с чл.29 ал.1 б."а" и б.”б” във вр. с чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ във вр. с чл.194 ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.
ОСЪЖДА подсъдимия Е.Г. И. да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд- С. разноските по делото в размер на 126.28 (сто двадесет и шест лева и 28 ст.) лв.
 Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С Присъда № 77/05.03.2009 г. по НОХД № 35/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия И.Б.Д. роден през 1958 г. за ВИНОВЕН за това, че на 26.06.2008г., около 22.20 ч. в гр. С., в магазин, находящ се на ул. „...” № .. и пред него, чрез захапвания със зъби в областта на главата и лява ръка, нанасяне на удари с юмруци в областта на главата и тялото и чрез нанасяне на удари в областта на главата с тротоарна плочка, причинил телесни повреди изразяващи се в повърхностни охлузвания на кожата на челната област на главата, линейна разкъсно-контузна рана в лявата слепоочнотилна област на главата, кръвонасядане в тилната област; кръвонасядане по страничната повърхност на лявото рамо: дълбоко охлузване на лявата мишница, дълбоко охлузване на дланта в основата на палеца на дясната ръка/тенар/ причинил леки телесни повреди по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК на Г.А.М., увреждания довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, при което деянието е извършено по хулигански подбуди, с което е извършил престъпление, за което и на осн. чл. чл. 131, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 130, ал. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  
На осн. чл. 66 ал. 1 НК ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА на подс. Д., като определя ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила. 
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Б.Д. за ВИНОВЕН в това, че по същото време и на същото место, извършил непристойни действия грубо нарушаващи общественият ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразяващи се в нанасяне на побой на лицето Г.А.М., чрез захапвания със зъби в областта на главата и лява ръка, нанасяне на удари с юмруци в областта на главата и тялото и чрез нанасяне на удари в областта на главата с тротоарна плочка, с което е извършил престъпление, за което и на осн. чл. чл. 325, ал. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и с ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.
Наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ да се изпълни чрез обявяване на присъдата по Общинско радио С., на осн. чл. 52 НК. 
На осн. чл. 66 ал. 1 НК ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА на подс. Д., като определя ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила. 
На осн. чл. 23 ал. 1 НК, по правилата на съвкупността, ОПРЕДЕЛЯ на подс. Д. едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  
На осн. чл. 66 ал.1 НК ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА на подс. Д., като определя ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила. 
На осн. чл. 23 ал. 3 НК ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ към определеното общо наказание лишаване от свобода. Наказанието обществено порицания следва да се изпълни чрез обявяване на присъдата по Общинско радио С., на осн. чл. 52 НК. 
ОСЪЖДА И.Б.Д. ЕГН ... от гр. С., ул. ... № .. да заплати по сметка на СРС направените по делото разноски от 115 лв. 
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в 15 дневен срок от днес.

С присъда № 81 от 06.03.09 г. по НОХД № 429/08 г. по описа на Районен съд Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Е.А.А. от гр.Г.О., роден  1984г. в гр.Г.О., български за ВИНОВЕН в това, че на 24.01.2008год. в с.А., общ.С., от неработещ цех, собственост на „Р.” АД гр.С., чрез използване на МПС – л.а. „ВАЗ 2101” с ДК№……. и в предварителен сговор с Е.И.А. и К.И.П., двамата от гр.Г.О., отнел чужди движими вещи – девет броя метални шкафове, на обща стойност 396.00лева, собственост на „Р.” АД гр.С., от владението на Изпълнителния Директор, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн.чл.66, ал.1 от НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Е.А.А., със снета по-горе самоличност, ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ПРИЗНАВА подсъдимия Е.И.А. от гр.Г.О., роден 1986г. в гр.Г.О., за ВИНОВЕН в това, че на 24.01.2008год. в с.А., общ.С., от неработещ цех, собственост на „Р.” АД гр.С., чрез използване на МПС – л.а. „ВАЗ 2101” с ДК№ ……… и в предварителен сговор с Е.А.А. и К.И.П., двамата от гр.Г.О., отнел чужди движими вещи – девет броя метални шкафове, на обща стойност 396.00лева, собственост на „Р.” АД гр.С., от владението на Изпълнителния Директор, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн.чл.66, ал.1 от НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Е.И.А., със снета по-горе самоличност, ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.П. от гр.Г.О., роден 1988г. в гр.Г.О., за ВИНОВЕН в това, че на 24.01.2008год. в с.А., общ.С., от неработещ цех, собственост на „Р.” АД гр.С., чрез използване на МПС – л.а. „ВАЗ 2101” с ДК№ ……. и в предварителен сговор с Е.И.А. и Е.А.А., двамата от гр.Г.О., отнел чужди движими вещи – девет броя метални шкафове, на обща стойност 396.00лева, собственост на „Р.” АД гр.С., от владението на Изпълнителния Директор, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн.чл.66, ал.1 от НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия К.И.П., със снета по-горе самоличност, ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимите Е.И.А., Е.А.А. и К.И.П., със снета по-горе самоличност, да заплатят направените по делото разноски в размер от по 34.27 / Тридесет и четири лв. и 27ст./ лева за всеки един от тримата.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С Присъда № 87 от 10.03.09 г. по НОХД № 68/09 г. по описа на Районен съд Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимата Д.Т.Н. от с. Върбовка родена през 1987 г. за ВИНОВНА в това, че в периода от края на месец октомври 2008 г. до 06.11.2008 г. в с. Д., общ. С., от хранителен магазин на ЕТ “....“ с. Д., общ. С., при условията на продължавано престъпление по чл. 26 ал. 1 от НК, на два пъти, отнела чужди движими вещи - 3 броя вафли “Троя”, 1 стек цигари “Виктори”, 1 броя дамски парфюм, 5 кутии цигари “Ева” и два броя опаковки от по 0.250 грама със създърма, или обща стойност на вещите от първото деяние в размер на 50.41 лв., и една бутилка с олио от 0.500 литра, 2 пакетчета кайма от по 0.500 кг и сумата от 30 лв. пари в брой, или обща стойност на вещите от второто деяние в размер на 37.15 лв., или обща стойност на всички отнети вещи от 87.56 лв., от владението на ЕТ “...” с. Д., общ. С., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието съставлява маловажен случай, с което е извършила престъпление, за което на осн. чл.194 ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 и чл.54 НК съдът я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като й НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1, 2 и 6 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в с. В., общ. П. за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК; както и БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО в размер на 150(сто и петдесет) часа за една година, на осн.чл.42а ал.3 т.3 от НК.
ОСЪЖДА подсъдимата Д.Т.Н. да заплати по сметка на Районен съд- Севлиево разноски по делото в размер на 85 (осемдесет и пет) лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и/или протестиране пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С Присъда № 94 от 13.03.2009 г. по НОХД № 397/08 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Л.И. П. от гр. П., роден през 1993 г., за ВИНОВЕН в това, че на 18.01.2008 г. в гр. С., в близост до СОУ "....." гр. С., в съучастие като извършител с подсъдимия С.З. Е. от гр. С., извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - безпричинно нанесъл побой на пострадалия Т. Е. Ц. от гр. С., при което като непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, с което е извършил престъпление - хулиганство по чл. 325 ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 63 ал. 1 от НК, като на осн. чл. 78 във вр. с чл. 61 ал. 1 и 2 НК, тъй като престъплението е извършено поради увлечение и лекомислие, съдът го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага възпитателните мерки по чл. 13 ал. 1 т.т. 2, 5 и 12 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както следва:
1. Задължаване на подсъдимия Л.И. П.да се извини на пострадалия Т. Е. Ц.;
2. Поставяне на подсъдимия Л.И. П. под възпитателен надзор на обществен възпитател за срок от една година и
3. Предупреждаване за настаняване във възпитателно училище – интернат с изпитателен срок от шест месеца.
На осн. чл. 61 ал. 2 НК да се уведоми Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по местоживеенето на подсъдимия Л.И.П. в гр. П. за наложените възпитателни мерки и задължението да се организира тяхното изпълнение. След влизане в сила, препис от присъдата на са изпрати на МКБППМН - гр. П., за сведение и изпълнение.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.З.Е. от гр. С., роден през 1993 г., за ВИНОВЕН в това, че на 18.01.2008 г. в гр. С., в близост до СОУ "......" гр. С., в съучастие като извършител с подсъдимия Л.И.П. от гр. П., извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - безпричинно нанесъл побой на пострадалия Т.Е.Ц. от гр. С., при което като непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, с което е извършил престъпление - хулиганство по чл. 325 ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 63 ал. 1 от НК, като на осн. чл. 78 във вр. с чл. 61 ал. 1 и 2 НК, тъй като престъплението е извършено поради увлечение и лекомислие, съдът го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага възпитателните мерки по чл. 13 ал. 1 т.т. 2, 5 и 12 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както следва:
1. Задължаване на подсъдимия С. З.Е. да се извини на пострадалия Т. Е. Ц.;
2. Поставяне на подсъдимия С.З. Е. под възпитателен надзор на обществен възпитател за срок от една година и
3. Предупреждаване за настаняване във възпитателно училище – интернат с изпитателен срок от шест месеца.
На осн. чл. 61 ал. 2 НК да се уведоми Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по местоживеенето на подсъдимия С.З.Е. в гр. С. за наложените възпитателни мерки и задължението да се организира тяхното изпълнение. След влизане в сила, препис от присъдата на са изпрати на МКБППМН - гр. С., за сведение и изпълнение.
ОСЪЖДА подсъдимия Л.И.П., непълнолетен и действащ със съгласието на родителите си Н. Б. Н. и И. В. П., тримата от гр. П., ж.к. "...." № .., вх. .., ет. .., ап. .., да заплати по сметка на Районен съд - Севлиево разноски по делото в размер на 191(Сто деветдесет и един)лв. и подсъдимия С. З. Е., непълнолетен и действащ със съгласието на родителите си С.С. Б. и З. Е. М., тримата от гр. С., ул. “....” № ..., да заплати по сметка на Районен съд - Севлиево разноски по делото в размер на 104(Сто и четири) лв.    
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и/или протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С Присъда № 101 от 24.03.2009 г. по НОХД № 88/09 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Е. А.Й. от с. С., общ. С., понастоящем в затвора в гр. Ловеч, роден през 1981 г. за ВИНОВЕН в това, че на 09.04.2008 г., късно вечерта, от улица “...” в с. С., общ. С., при условията на опасен рецидив по чл. 29 ал. 1 б.“б” от НК, отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор - лек автомобил “ВАЗ 21013” с рег. № .., с монтирана на автомобила газова уредба марка “Стар газ” и бутилка с вместимост от 30 литра, както и намиращите се в автомобила вещи: два тръбни ключа; зеге; двускоростна бормашина, производство на “Елпром” (“Спарки”) гр. Ловеч; къртач “Райдър”; 15 броя гаечни ключове; 3 броя отвертки; ключ за гуми; туба с 5 литра бензин; резервна гума с джанта; автоаптечка; пожарогасител; триъгълник; жилетка; авторадиокасетофон от неустановена марка; слухов апарат и бинокъл, вещи на обща стойност 1349.75 лв. - от владението на И.С.И. от с. С., общ. С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 196 ал. 1 т. 2 във вр. с чл. 195 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 194 ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл. 47 ал. 1 б. ”б” от ЗИН.
На основание чл. 25 ал. 1 вр. с чл. 23 ал. 1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Е.А.Й. ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ по настоящата присъда и по Присъда № ... от ... г. по НОХД № .../2008 г. по описа на Севлиевски районен съд, влязла в законна сила на ... г., в размер на ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл. 47 ал. 1 б. ”б” от ЗИН.
ОСЪЖДА подсъдимия Е.А.Й. от с. С., общ. С., понастоящем в затвора в гр. Ловеч, ЕГН .., да заплати на пострадалия И. С. И. от с. С., общ. С., ЕГН .., обезщетение за причинени от престъплението по чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 195 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 194 ал. 1 НК имуществени вреди в размер на сумата от ... лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на причиняване на вредата - 09.04.2008 г. - до окончателното изплащане на сумата, на осн. чл. 45 от ЗЗД; както и направените от пострадалия И.С. И. разноски по делото в размер на 200 (двеста) лв.
ОСЪЖДА подсъдимия Е.А.Й.да заплати по сметка на Районен съд- Севлиево държавна такса върху гражданския иск в размер на 54лв., както и разноските по делото в размер на 40лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С Решение № 102 от 24.03.2009 г. по НАХД № 407/09 г. по описа на Районен съд – Севлиево
ПРИЗНАВА Г.М.Г.от гр. Г., роден 1966 г. за ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2007год., в гр. Г. в апартамент, находящ се на ул. ... № … подбудил другиго /Д.Д.П. – служител в група „О.” на сектор „…” към отдел … при … гр. Г./ към престъпление по чл. 290, ал. 1 от НК – да лъжесвидетелствува по висящо досъдебно производство № …/… г. по описа на РПУ гр. Г., с което е извършил престъпление по чл. 293, ал. 1 от НК, като на осн. чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в полза на държавата в размер на 600лева.
ОСЪЖДА Г. М. Г. да заплати направените по делото разноски в размер на 1.92лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Г.окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 С решение № 103 от 24.03.2009год. по Н.А.Х.дело № 90/09 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА П. И. П.от гр.С., роден 1961год. в гр.Г.Т., за ВИНОВЕН в това, че в средата на месец октомври 2008год., в гр.Севлиево, намерил чужда движима вещ – мобилен телефон „...” и СИМ-карта, на стойност 200.00лв., собственост на В.В.Р. от гр. Б. и в продължение на една седмица не съобщил за нея на собственика, на властта и на този, който я е загубил, с което е извършил престъпление по чл. 207, ал.1 от НК, като на осн. чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 200(Двеста)лева.
ОСЪЖДА П.И.П. да заплати направените по делото разноски в размер на 35(Тридесет и пет)лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

С Присъда № 105/30.03.2009 г. по НОХД № 76/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Н.В.К. роден през 1978 г. за ВИНОВЕН в това, че в периода 30.05.2008 г. - 08.07.2008 г., в гр. С., при условията на опасен рецидив /чл. 29, ал. 1, б.”А” и „Б” от НК / и при условията на усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление /чл. 26, ал. 1 от НК /, чрез използване на МПС – микробус „...” с ДК№ ..., собственост на „...” ООД С., отнел следните вещи, собственост на следните дружества както следва:
- на неустановена дата през месеците май и юни на 2008 година, в гр. С., от складово помещение на “...” АД С., находящо се на изхода на гр. С. в посока село С., С. община, в предварителен сговор с А.К.Н. и А.Б.М., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /изваждане на плоскост от стена/, отнел чужди движими вещи – неустановен брой стоманени макари за ел. проводници с общо тегло 800 кг. – имущество на стойност 368 лева, собственост на “...” АД С.,
- на неустановена дата през месеците май и юни на 2008 година, в гр. С., от складово помещение на “...” АД С., находящо се на изхода на гр. С. в посока село С., С. община, в предварителен сговор с А.К.Н., отнел чужди движими вещи – неустановен брой стоманени макари за ел. проводници с общо тегло 800 кг. – имущество на стойност 368 лева, собственост на “...” АД С.,
- на неустановена дата през месеците май и юни на 2008 година, в гр. С., от складово помещение на “...” АД С., находящо се на изхода на гр. С. в посока село С., С. община, в предварителен сговор с А.К.Н. и С.А.М., отнел чужди движими вещи – неустановен брой стоманени макари за ел. проводници, с общо тегло 800 кг. – имущество на стойност 368 лева, собственост на “...” АД С.,
- на неустановена дата в началото на месец юли на 2008 година, в гр. С., в предварителен сговор със С.А.М. и А.Б.М., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /взомяване халка на катинар и входна врата/ проникнали в производствено помещение, собственост на “...” ООД и при използване на техническо средство /отверка/, отнел чужди движими вещи - 21 бр. капаци на стругофрезови машини “Родина” и 5 бр. капаци на настолни пробивни машини “БПМ 6” - имущество на стойност 830 лева, собственост на “...” АД в несъстоятелност С., ИЛИ всичко на обща стойност 1 934 лева, собственост на “...” АД С. и “...” АД в несъстоятелност С., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 195, ал.1, т. 3, т. 4 и т. 5 във вр.чл.194, ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.
На основание чл. 25, във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК съдът ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Н.В.К. едно общо наказание за изтърпяване от ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по настоящата присъда и по Присъда № ../... година по НОХД № .../.. година по описа на Севлиевски районен съд, влязла в законна сила на 13.10.2008 година, с която подсъдимият К. е осъден на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, предложение първо и т. 5 във връзка с чл. 194, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от НК; по Присъда № ... от 30.09.2008 година по НОХД № .../... година по описа на СРС, влязла в законна сила на 15.10.2008 година, с която подсъдимият К. е осъден на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “а” във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4, предл. 1 и 2 във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК и по Споразумение № ... от ... година по НОХД № .../... година по описа на ТРС, влязло в законна сила на 24.10.2008 година, с което подсъдимият К. е осъден за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4, предложение първо и второ във връзка с чл. 194, ал. 1 и чл. 29, ал. 1, б. “а” от НК на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така определеното общо наказание, на основание чл. 47, ал. 1, буква “б” от ЗИН.
На основание чл. 24 от НК съдът УВЕЛИЧАВА наложеното на подсъдимия Н.В.К. най – тежко наказание от ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно реално при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.
На основание чл. 25, ал. 2 от НК съдът ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанието по която и да е от описаните по – горе присъди, както и времето през което на подс. Колев е била взета мярка за неотклонение “Задържане под стража” по НОХД № .../.. година по описа на ТРС за периода 11.08.2008 година до 23.10.2008 година, а именно ДВА МЕСЕЦА И ДВАНАДЕСЕТ ДНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия Н.В.К. да заплати на “...” АД гр. С., със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. ... № .., представлявано от инж. Б.Н.Б., ЕГН: ..., сумата от 429,34/четиристотин двадесет и девет лева и тридесет и четири стотинки/, представляваща обезщетение за причинените от деянието на подсъдимия на пострадалото дружество имуществени вреди, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 30.06.2008 година до окончателното й изплащане.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.М. роден през 1976 г. за ВИНОВЕН в това, че в периода 30.05.2008 г.-08.07.2008 г., в гр. Севлиево, при условията на опасен рецидив /чл.29 , ал.1 , б.”А” и „Б” от НК / и при условията на усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление /чл. 26 , ал. 1 от НК/, в предварителен сговор с Н.В.К., А.К.Н. и А.Б.М., чрез използване на МПС – микробус „...” с ДК№ ..., собственост на „...” ООД С., отнел следните вещи, собственост на следните дружества както следва:
- на неустановена дата през месеците май и юни на 2008 година, в гр. С., от складово помещение на “...” АД С., находящо се на изхода на гр. С. в посока село С., С. община, в предварителен сговор с А.К.Н. и Н.В.К., отнел чужди движими вещи – неустановен брой стоманени макари за ел. проводници, с общо тегло 800 кг. – имущество на стойност 368 лева, собственост на “...” АД С.,
- на неустановена дата в началото на месец юли на 2008 година, в гр. С., в предварителен сговор с Н.В.К. и А.Б.М., чрез разрушаване на прегради здраво направени зазащита на имот /взломяване халка на катинар и входна врата/ проникнал в производствено помещение, собственост на “...” ООД и при използване на техническо средство /отверка/ и отнел чужди движими вещи - 21 бр. капаци на стругофрезови машини “Родина” и 5 бр. капаци на настолнипробивни машини “БПМ 6” - имущество на стойност 830 лева, собственост на “...” АД в несъстоятелност С., ИЛИ всичко на обща стойност 1 198 лева, собственост на “...” АД С. и “...” АД в несъстоятелност С., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 във вр.чл. 194, ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.
ОСЪЖДА подсъдимия С.А.М. да заплати на “...” АД гр. С. със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. ... № .., представлявано от инж. Б.Н.Б., ЕГН: ..., сумата от 122,66/сто двадесет и два лева и шестдесет и шест стотинки/, представляваща обезщетение за причинените от деянието на подсъдимия на пострадалото дружество имуществени вреди, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 30.06.2008 година до окончателното й изплащане.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.К.Н. роден през 1975 г. за ВИНОВЕН в това, че в периода неустановена дата в края на месец май на 2008 година – неустановена дата в края на месец юни на 2008 г., в гр. С., при условията на опасен рецидив /чл. 29, ал. 1 , б. ”А” и „Б” от НК/ и при условията на усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление /чл. 26, ал. 1 от НК/, чрез използване на МПС – микробус „...” с ДК№ ..., собственост на „...” ООД С. и в предварителен сговор с Н.В.К., С.А.М. и А.Б.М., отнел следните вещи, собственост на следните дружества както следва:
- на неустановена дата през месеците май и юни на 2008 година, в гр. С., от складово помещение на “...” АД С., находящо се на изхода за гр. С. в посока село С., С. община, в предварителен сговор с Н.В.К. и А.Б.М., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /изваждане на плоскост от стена/, отнел чужди движими вещи – неустановен брой стоманени макари за ел. проводници, с общо тегло 800 кг. – имущество на стойност 368 лева, собственост на “...” АД С.,
- на неустановена дата през месеците май и юни на 2008 година, в гр. С., от складово помещение на “...” АД С., находящо се на изхода за гр. С. в посока село С., С. община, в предварителен сговор с Н.В.К., отнел чужди движими вещи – неустановен брой стоманени макари за ел. проводници с общо тегло 800 кг. – имущество на стойност 368 лева, собственост на “...” АД С.,
- на неустановена дата през месеците май и юни на 2008 година, в гр. С., от складово помещение на “...” АД С., находящо се на изхода за гр. С. в посока село С., С. община, в предварителен сговор с Н.В.К. и С.А.М., отнел чужди движими вещи – неустановен брой стоманени макари за ел. проводници, с общо тегло 800 кг. – имущество на стойност 368 лева, собственост на “...” АД С., ИЛИ всичко на обща стойност 1 104 лева, собственост на “...” АД С., от владението на дружеството, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 196, ал. 1 , т. 2 във вр.чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 във вр. чл. 194, във вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.
ОСЪЖДА подсъдимия А.К.Н. да заплати на “...” АД гр. С. със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. ... № .., представлявано от инж. Б.Н.Б., ЕГН: ..., сумата от 429,34/четиристотин двадесет и девет лева и тридесет и четири стотинки/, представляваща обезщетение за причинените от деянието на подсъдимия на пострадалото дружество имуществени вреди, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 30.06.2008 година до окончателното й изплащане
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Б.М. роден през 1988 година за ВИНОВЕН в това, че в периода неустановена дата в края на месец май на 2008 г. - неустановена дата в началото на месец юли на 2008 г., в гр. С., при условията на усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление /чл. 26, ал. 1 от НК/, чрез използване на МПС – микробус „...” с ДК№ ..., собственост на „...” ООД С., в предварителен сговор със С.А.М., Н.В.К. и А.К.Н., отнел следните вещи, собственост на следните дружества както следва:
- на неустановена дата през месеците май и юни на 2008 година, в гр. С., от складово помещение на “...” АД С., находящо се на изхода за гр. С. в посока село С., С. община, в предварителен сговор с А.К.Н. и Н.В.К. чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /изваждане на плоскост от стена/, отнели чужди движими вещи – неустановен брой стоманени макари за ел. проводници, с общо тегло 800 кг. – имущество на стойност 368 лева, собственост на “..." АД С.,
- на неустановена дата в началото на месец юли на 2008 година, в гр. С., в предварителен сговор със С.А.М. и Н.В.К., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /взомяване халка на катинар и входна врата/ проникнал в производствено помещение, собственост на “...” ООД и при използване на техническо средство /отверка/, отнел чужди движими вещи - 21 бр. капаци на стругофрезови машини “Родина” и 5 бр. капаци на настолни пробивни машини “БПМ 6” - имущество на стойност 830 лева, собственост на “...” АД в несъстоятелност С., ИЛИ всичко на обща стойност 1 198 лева, собственост на “...” АД С. и “...” АД в несъстоятелност С., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 във вр.чл. 194, ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимия А.Б.М. да заплати на “...” АД гр. С., със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. ... № .., представлявано от инж. Б. Н. Б., ЕГН: ..., сумата от 122,66/сто двадесет и два лева и шестдесет и шест стотинки/, представляваща обезщетение за причинените от деянието на подсъдимия на пострадалото дружество имуществени вреди, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 30.06.2008 година до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА подсъдимите Н.В.К. ЕГН: ..., С.А.М. ЕГН: ..., А.К.Н. ЕГН: ... И А.Б.М., ЕГН: ... да заплатят СОЛИДАРНО на “...” АД гр. С., със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. ... № .., представлявано от инж. Б.Н.Б., ЕГН: ... направените от дружеството разноски по делото в размер на 120,00/Сто и двадесет/ лева.
ОСЪЖДА подсъдимия Н.В.К. да заплати по сметка на Районен съд гр. Севлиево държавна такса върху уважената част на гражданския иск в размер на 50,00/Петдесет/ лева.
ОСЪЖДА подсъдимия С.А.М. да заплати по сметка на Районен съд гр. Севлиево държавна такса върху уважената част на гражданския иск в размер на 50,00/Петдесет/ лева.
ОСЪЖДА подсъдимия А.К.Н. да заплати по сметка на Районен съд гр. Севлиево държавна такса върху уважената част на гражданския иск в размер на 50,00/Петдесет/ лева.
ОСЪЖДА подсъдимия А.Б.М. да заплати по сметка на Районен съд гр. Севлиево държавна такса върху уважената част на гражданския иск в размер на 50,00/Петдесет/ лева.
ОСЪЖДА подсъдимите Н.В.К., С.А.М., А.К.Н. И А.Б.М. да заплатят направените по делото разноски в размер на 14,50/Четиринадесет лева и петдесет стотинки/ за всеки един от тях.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

С Решение № 107 от 31.03.2009 г. по НАХД № 111/09 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА А.Л.Ц. от гр. С., роден през 1976 г., за ВИНОВЕН в това, че в периода от неустановена дата през месец септември до 14.10.2008 г., в гр. С., в гаражно помещение на ул. “....” № ..., държал на склад акцизни стоки - 453 бутилки, съдържащи общо 831.66 литра алкохолни напитки, както следва:
- 236 бутилки, съдържащи общо 434.24 литра ракия, със съдържание на етилов алкохол от 40 об.%;
- 30 бутилки, съдържащи общо 54.60 литра мастика, със съдържание на етилов алкохол от 40 об.%;
- 62 бутилки, съдържащи общо 114.70 литра водка, със съдържание на етилов алкохол от 40 об.%;
- 54 бутилки, съдържащи общо 99.36 литра бренди, със съдържание на етилов алкохол от 45 об.%;
- 14 бутилки, съдържащи общо 27.30 литра мента, със съдържание на етилов алкохол от 40 об.%;
- 57 бутилки, съдържащи общо 101.46 литра уиски, със съдържание на етилов алкохол от 43 об.%; или всичко на обща стойност ..... лева и стойност на дължимия за тях акциз от ..... лв. - като всичките бутилки били без бандерол, когато такъв се изисква по Закона за акцизите и данъчните складове, като случаят е немаловажен, с което е извършил престъпление по чл. 234 ал.1 от НК, като на осн. чл. 78а ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000лв.
ОСЪЖДА А.Л.Ц. от гр. С. да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд - Севлиево разноски по делото в размер на 198,70 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С Присъда № 108 от 31.03.2009 г. по НОХД № 133/09 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Д. С. Т. от гр. С., роден през 1987 г., за ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2009 г., в пътен участък с. ... - с. ..., общ. С., управлявал МПС - л.а. “...” с рег. № ... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 1.63 на хиляда, установено по надлежен ред, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 343б ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. ”б” НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му НАЛАГА пробационните мерки по чл. 42а ал. 2 т.т. 1 и 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в гр. С. за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, на осн. чл.42а ал. 3 т. 1 от НК.
На осн. чл. 343г във вр. с чл. 343б ал. 1 от НК съдът ЛИШАВА подсъдимия Д. С. Т. от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия Д.С. Т. да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд-Севлиево направените по делото разноски в размер на 21лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 7-дневен срок от днес.               5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР