С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по наказателни дела 04 -06 2009г.  
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ - ЮНИ 2009 ГОДИНА


С протоколно определение от 03.04.2009 г. по НОХД № 142/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево
ОДОБРЯВА споразумение между Районна прокуратура – Севлиево и защитника на подсъдимия Мирослав Сабинов Матеев, както следва:
Подсъдимият Мирослав Сабинов Матеев, роден през 1972 г., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че при форма на вина пряк умисъл на 15.04.2007 г. около 05.30 часа в гр. Севлиево, на ул. Раковска в посока кръстовището с ул. Княз Борис І управлявал МПС – л.а. “Дачия Логан” с ДК№ ... АН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,78 на хиляда, установено по надлежният ред с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410/0018”, посредством замерване на концентрацията на алкохол в издишаният въздух, с което е извършил престъпление за което на осн. чл. 343б ал. 1 от НК МУ СЕ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На осн. чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА ИЗТЪРПЯВАНЕТО на така наложеното наказание лишаване от свобода, като му определя ТРИ ГОДИШЕН изпитателен срок.
На осн. чл. 343г във вр. с чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдими
ят Мирослав Сабинов Матеев ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На осн. чл. 59 ал. 3 от НК зачита и приспада времето през което подсъдимият Матеев е бил лишен от това право по административен ред. 
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

С Присъда № 104 от 03.04.2009 г. по НОХД № 104/09 г. по описа на Районен съд -Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Н. В. за ВИНОВЕН в това, че на 01.05.2008 г. в землището на с. К., общ. С., от нефункциониращ електропровод, захранващ помпена станция „В.-2” и находящ се в близост до пътен възел „Д.”, при условията на опасния рецидив - чл. 29, ал. 1, б. ”а” и „б” от НК, чрез използване на технически средства – бутилка пропан-бутан, бутилка кислород и ацетиленова горелка, извършил опит да отнеме чужда движима вещ – желязо-решетъчен стълб на стойност 2025лв., собственост на „Х. – С.” ЕАД гр.С., от владението на Изпълнителния Директор, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като деянието останало недовършено, поради независещи от него причини, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. ”а” и „б” във вр. с чл. 18, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл. 47, ал. 1, б. ”б” от ЗИН.
ПРИЗНАВА подсъдимия В. С. В. от гр. С. за ВИНОВЕН в това, че на 01.05.2008 г. в землището на с. К., общ. С. от нефункциониращ електропровод, захранващ помпена станция „В.а-2” и находящ се в близост до пътен възел „Д.”, при условията на опасния рецидив - чл. 29, ал. 1, б. ”а” и „б” от НК, чрез използване на технически средства – бутилка пропан-бутан, бутилка кислород и ацетиленова горелка, извършил опит да отнеме чужда движима вещ – желязо-решетъчен стълб на стойност 2025лв., собственост на „Х.– С.” ЕАД гр. С., от владението на Изпълнителния Директор, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като деянието останало недовършено, поради независещи от него причини, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. ”а” и „б” във вр. с чл. 18, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл. 47, ал. 1, б. ”б” от ЗИН.
ОСЪЖДА подсъдимите Н.В.К. и В.С.В. да заплатят направените по делото разноски в размер от по 33.78лева за всеки един от двамата.
На осн. чл. 53, ал. 1, б. ”а” от НК съдът ОТНЕМА в полза на държавата вещите, които принадлежат на подсъдимия Н. В. – 2 бр. ръкавици, отверка, ножица и гаечен ключ.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С решение № 112 от 03.04.2009год г. по НАХД № 112/09 г. по описа на Районен съд - Севлиево
ПРИЗНАВА А.А.А. роден 1986 г. в гр. С., за ВИНОВЕН в това, че в периода от 10.06.2008 г. до 06.08.2008 г. в гр.С., като пълнолетно лице, без да е сключил граждански брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – Н.В.В.от гр.С., на 14 години, с което е извършил престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, като на осн. чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 500лв.

С Присъда № 114 от 06.04.2009 г. по НОХД № 144/09 г. по описа на Районен съд – Севлиево
ПРИЗНАВА подсъдимия
М.М.А. от с. Д., общ. С., роден през 1974 г. за ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2009год. на пътя гр.Д. - гр. С., в землището на с. Б., общ. С., управлявал МПС – лек автомобил марка "..." с рег. № ... АТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда /3,18 на хиляда/, установено по надлежния ред, с което е извършил престъпление за което на осн. чл. 343б, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му налага пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т.т. 1, 2 и 6 от НК, както следва:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в с. Д., общ. С. за срок от една година и шест месеца;
- периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца.
- 120 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 7-дневен срок от днес.

С ПРИСЪДА № 116 от 10.04.2009 г. по НОХД № 134/2009 г. по описа на РС – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Ц. Х.. Ц. роден през 1951 г., за ВИНОВЕН в това, че на 26.02.2008 г. от имот, разположен в южната част на гр. Севлиево, в близост до “Животинския пазар”, отнел чужда движима вещ- метална стрела за мотокар с товароподемност от 3.5 тона на стойност 2000 лв. - от владението на С. Х. Д. от гр. С., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.194 ал.1 и чл.54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66 ал.1 от НК, съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на така наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Ц. Х. Ц. ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимия Ц. Х. Ц. да заплати на пострадалия С.Х.Д. от гр. С. обезщетение за причинени от престъплението по чл.194 ал.1 НК имуществени вреди в размер на сумата от 2000(Две хиляди)лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на причиняване на вредата - 26.02.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, на осн.чл.45 от ЗЗД.
ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Х.Ц. да заплати по сметка на Районен съд- Севлиево държавна такса върху гражданския иск в размер на 80(Осемдесет)лв., както и разноските по делото в размер на 40(Четиридесет)лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С Присъда № 117 от 10.04.2009 г. по НОХД № 136/09 г. по описа на Районен съд –Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия П.Д.Д. от с. Ш., общ. . роден през 1963 г., за ВИНОВЕН в това, че от месец ноември 2005 г. до месец февруари 2007 г. включително, в с. Ш., общ. С., след като с решение № ..../24.03.2003 г. по гр. дело № .../2002 г. по описа на Севлиевски районен съд е осъден да заплаща на свои низходящи- детето си П.П. Д. с ЕГН ...... и Х.П.Д. с ЕГН ...., родени от брака му с П. Х. П., ежемесечна издръжка общо в размер на .... лв., съзнателно не изпълнил това си задължение в размер на повече от две месечни вноски, а именно шестнадесет месечни вноски на обща стойност ..... лв., с което е извършил престъпление, за което и на осн. чл.183 ал.1 и чл.54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, което наказание да включва пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1 и 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в с. Ш., общ. Се. за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, на осн. чл.42а ал.3 т.1 от НК.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С присъда № 118 от 14.04.2009 г. по НОХД № 319/08 г. по описа на Районен съд Севлиево
ПРИЗНАВА подсъдимия И. Г.К. от гр. Велико Търново, роден през 1967 г., за ВИНОВЕН в това, че на 18.04.2006 г., около 18.00 часа, в с. Д. общ. С., в центъра на селото, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото- на публично място, пред присъстващите граждани, нанесъл побой на П.Х. П. от с. И., общ. С., с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.325 ал.1 и чл.54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.
На основание чл.66 ал.1 от НК, съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия И.Г.К., ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на присъдата в сила.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Г. К., със снета по-горе самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 18.04.2006 г., около 18.00 часа, в с. Д., общ. С., в центъра на селото, чрез нанасяне на удари по тялото на П.Х. П.от с. И., общ. С. му причинил телесни увреждания с характер на леки телесни повреди по смисъла на чл.130 ал.1 от НК, които са довели до разстройство на здравето, неопасно за живота- контузия на главата с мозъчно сътресение; оток и кръвонасядане на лявото слепоочие; охлузване на лявата ушна мида; оток и кръвонасядане в окосмената дясна слепоочна област и в дясната окосмена тилна област на главата; широко охлузване с кръвонасядане по задно-страничната повърхност на дясната мишница- при което деянието е извършено по хулигански подбуди, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.131 ал.1 т.12 във вр. с чл.130 ал.1 и чл.54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66 ал.1 от НК, съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия И.Г.К., ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл.23 ал.1 от НК, по правилата на съвкупността, съдът ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия И.Г.К. едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66 ал.1 от НК, съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на определеното общо наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия И.Г.К. ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл.23 ал.2 от НК, ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното по реда на чл.23 ал.1 от НК общо наказание лишаване от свобода наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.
Наказанието обществено порицание да се изпълни чрез обявяване на присъдата по местните радиовъзли в селата Д. и И., двете в община Севлиево, и в с. Б., общ. В.
ОСЪЖДА подсъдимия И.Г.К. да заплати на П.Х.П. от с. И., общ. С.,  обезщетение за причинени от престъпленията по чл.325 ал.1 НК и по чл.131 ал.1 т.12 вр. с чл.130 ал.1 от НК неимуществени вреди в размер на сумата от 3000(три хиляди) лв., от които 1500(хиляда и петстотин) лв. за контузия на главата с мозъчно сътресение, 500(петстотин) лв. за увреждане, изразяващо се в оток и кръвонасядане в окосмената дясна слепоочна област, 500 (петстотин) лв. увреждане, изразяващо се в оток и кръвонасядане в дясната окосмена тилна област на главата и 500(петстотин) лв. за широко охлузване с кръвонасядане по задно-страничната повърхност на дясната мишница, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на причиняване на вредите- 18.04.2006 г., до окончателното им изплащане, на осн. чл.45 и чл.52 от ЗЗД.
ОСЪЖДА подсъдимия И.Г.К. да заплати на П.Х.П. от с. И., общ. Севлиево, направените по делото разноски в размер на 200(двеста) лв.
ОСЪЖДА подсъдимия И. Г.К. да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд- Севлиево държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 120(сто и двадесет) лв. и разноските по делото в размер на 89.40(осемдесет и девет лева и 40 ст.) лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С Присъда № 120 от 14.04.2009 г. по НЧХД № 273/2008 г. по описа на Районен съд – СевлиевоПРИЗНАВА подсъдимия Т. К. К., роден през.1943 г., за ВИНОВЕН в това, че на 27.07.2006 г., в гр. Л., в заседателната зала на Община Л., при провеждане на 45-тото заседание на ОС - гр. Л., в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл.93 т.1 б.”а” от НК- Кметски наместник на село П., общ. Л., при изпълнение на служебните си задължения (дискусия по изнесения от него Доклад за дейността и проблемите на с. П., общ. Л.), в негово присъствие казал на Д. С. М. от с. П., общ. Л. - “…престъпник, който е лежал в затвора 11 години…”- които думи са унизителни за честта и достойнството на М., като обидата е нанесена публично, с което е извършил престъпление по чл. 148 ал. 1 т. 1 и т. 4 предл. първо във вр. с чл. 146 ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а ал. 1 от НК съдът го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 600(Шестстотин) лв.
ОСЪЖДА подсъдимия Т. К. К., да заплати на пострадалия Д. С. М, ЕГН …, обезщетение за претърпените неимуществени вреди от деянието по чл. 148 ал. 1 т. 1 и т. 4 предл. първо вр. с чл.146 ал.1 НК в размер на 500(Петстотин) лв., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 27.07.2006 г. до окончателното й изплащане, на осн. чл.45 и чл.52 ЗЗД; както и разноските по делото в размер на 30(Тридесет) лв.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д. С. М. против Т. К. К. граждански иск, с който се претендира обезщетение за причинени неимуществени вреди до размер на сумата от 15000(Петнадесет хиляди) лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА подсъдимия Т. К. К. да заплати по сметка на Районен съд-Севлиево държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер 20(Двадесет) лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С ПРИСЪДА № 121 от 14.04.2009 г. по Н.О.Х. дело № 125/2009 г. по описа на РС – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимата Т. И. М. родена през 1978 г., за ВИНОВНА в това, че на 10.11.2008 г., около 17.30 часа, в гр. С., от банкомат, разположен пред офиса на “...” в гр. С., чрез използване на техническо средство - дебитна карта, собственост на М.С.О. от гр. С., отнела чужди движими вещи - сумата от 250 лева в брой, собственост на О., намиращи се във владението на “...”, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършила престъпление, за което на осн. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ във вр. с чл. 194 ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК съдът я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66 ал. 1 от НК, съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата Т. И. М. ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на присъдата в сила.
ПРИЗНАВА подсъдимата Т. И. М. родена през 1978 г., за ВИНОВНА в това, че на 10.11.2008 г., около 17.30 часа, в гр. С., от банкомат, разположен пред офиса на “...” в гр. С., чрез използване на техническо средство - дебитна карта, собственост на М.С.О. от гр. С., отнела чужди движими вещи - сумата от 250 лева в брой, собственост на О., намиращи се във владението на “...”, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършила престъпление, за което на осн. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ във вр. с чл. 194 ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК съдът я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66 ал. 1 от НК, съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата Т. И. М. ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимата Т.И.М. да заплати на пострадалата М.С.О. от гр. С. обезщетение за причинени от престъплението по чл.195 ал.1 т.4 вр. с чл.194 ал.1 НК имуществени вреди в размер на сумата от 250(Двеста и петдесет) лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на причиняване на вредата- 10.11.2008 г.- до окончателното изплащане на сумата, на осн.чл.45 от ЗЗД.
ОСЪЖДА подсъдимата Т. И. М. да заплати по сметка на Районен съд- Севлиево държавна такса върху гражданския иск в размер на 10(Десет) лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С Протоколно определение от 16.04. 2009 г. по НОХД № 169/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево ОДОБРЯВА споразумението между прокурор Д. Х. от Районна прокуратура - Севлиево и адв. Р. Д., като защитник на подсъдимия К. П. К., съгласно което:
Подсъдимият К. П. К., роден през 1951 г., се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановени дати през периода от месец юни 2008 г. до края на месец септември 2008 г. в местността „Черневото" в землището на с. Дамяново, общ. Севлиево, при условията на усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление, на два пъти, чрез използване на МПС-лекотоварен автомобил „..." с рег. № ..., собственост на П. К. П., от хижа „Погледец", противозаконно отнел чужди движими вещи: 10 бр. пружини за метални единични легла, на обща стойност 80 лв. и 25 бр. столове от тръбна конструкция, на обща стойност 125 лв., или вещи на обща стойност 205 лв., от владението на кметство с. Дамяново, общ. Севлиево, без съгласието на ръководството на кметството и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключването на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени, с което е извършил престъпление, за което и на основание чл. 197 т. 3, вр. с чл. 195 ал.1, т. 4, предл. първо във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 26 ал.1 от НК и при приложение на чл. 55, ал.1, т.2, буква „б" от НК му се НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, което да включва пробационните мерки по чл. 42а ал. 2, т.т. 1 и 2 от НК, както следва:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес в с. Дамяново, общ. Севлиево за срок от 6 (ШЕСТ) месеца;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 6 (ШЕСТ) месеца.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 169/2009 г. по описа на Районен съд Севлиево.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

С Присъда № 122/17.04.2009 г. по НОХД № 132/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево
ПРИЗНАВА подсъдимия Е. К . Д.от гр.С., роден 1987год. в гр.Л.,  ЕГН …………. за ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2008год. в гр.С., от складови помещения на „Е.” ЕООД гр.С., находящи се в района на „В.” АД С., отнел чужди движими вещи – 4 бр. алуминиеви решетки за отводнителни канали, на обща стойност 200.00лева, собственост на „Е.” ЕООД гр.С., от владението на Управителя му, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.194, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:
            - задължителна регистрация по настоящ адрес в гр.Севлиево за срок от шест месеца;
           - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.     
ОСЪЖДА подсъдимия Е.К.Д., със снета по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски в размер на 55.00 /Петдесет и пет лв./ лева.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 4 бр. натрошени алуминиеви решетки, след влизане на присъдата в сила, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им – „Е.” ЕООД гр.С., чрез Управителя му – К. П. Г. от гр.С .
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С Присъда № 124/21.04.2009 г. по НОХД № 101/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.Ф.В. от с. Б., общ. С., роден 1960 год. за ВИНОВЕН в това, че на 13.12.2008 г. в с. Б., общ. С., от избено помещение на къща, собственост на Н. С. Д. от с. Б., общ. С., отнел чужди движими вещи – 25-литрова дамаджана, с намиращите се в нея 25 литра ракия, на обща стойност 195.00лева, собственост на Н. Д., от владението на Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 194, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му налага пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т.т. 1, 2 и 6 от НК, както следва:
- задължителна регистрация по настоящ адрес в с.Б., общ.С. за срок от девет месеца;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от девет месеца;
- 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.
ОСЪЖДА подсъдимия Ц. Ф. В. да заплати направените по делото разноски в размер на 55(Петдесет и пет)лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С Присъда № 126/21.04.2009 г. по НОХД № 82/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево ПРИЗНАВА подсъдимия Н.И.Н. от гр. С., за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2008 г., около 02.40 часа, на главен път І-4 (С.-В.), на около 200 метра след разклона за мотел “...” в посока към гр. В. Т., в лек автомобил марка “С.” с рег. № ..., паркиран на крайпътна отбивка, държал огнестрелно оръжие по смисъла на чл. 4 от ЗКННООБ - преправен, чрез премахване на дифузьора в цевта, газ-сигнален пистолет марка “...”, модел “...”, калибър 9 мм с фабр. № ..., италианско производство, представляващ технически уред, който чрез използване енергията на взривни вещества може да изхвърля твърди предмети, имащи дулен пробег, които получават целенасочено движение и причиняват механично поразяване на целта и държал боеприпаси - шест броя патрони, самоделно преработени от сигнални с диаметър 9.2 мм и дължина 22.5 мм, снарядени със сачми с диаметър от 4.5 мм - без да има за това надлежно разрешение, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 339 ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 2 б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му НАЛАГА пробационните мерки по чл. 42а ал. 2 т.т. 1 и 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в гр. С. за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, на осн. чл. 42а ал. 3 т. 1 от НК.
На осн. чл. 53 ал. 2 б. ”а” от НК съдът ОТНЕМА в полза на държавата вещите, предмет на престъплението, притежаването на които е забранено: един брой газ-сигнален пистолет марка “...”, модел “...”, калибър 9 мм с фабр. № ..., италианско производство и шест броя патрони, самоделно преработени от сигнални с диаметър 9.2 мм и дължина 22.5 мм, снарядени със сачми с диаметър от 4.5 мм.
ОСЪЖДА подсъдимия Н. И.Н. да заплати по сметка на Районен съд- гр. Севлиево направените по делото разноски в размер на 55(Петдесет) лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

Присъда № 125/21.04.2009 г. по НОХД № 141/2009 г. по описа на Районен съд – Севлиево   
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.С.Д. от с. Д., общ. С ЕГН ... за ВИНОВЕН в това, че в периода от неустановена дата в началото на месец юли 2008 г. до 23.07.2008 г. в с. Д., общ. С., от къща, собственост на И. И.С. от с. Д., общ. С., от къща, собственост на С.Д.С. от с. Д., общ. С. и от къща, собственост на С.Д.Г. от с. Д., общ. С., при условията на продължавано престъпление – чл. 26, ал. 1 от НК, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – взломяване на входни врати, на три пъти, първият път от къща, собственост на И.С., вторият път от къща, собственост на С.С. и третият път от къща, собственост на С. Г., отнел чужди движими вещи – телевизор „Панасоник” 21 инча, телевизор „Сони” 14 инча, стереоуредба „Сони”, стереоуредба „Дек” и фотоапарат, на обща стойност 385.00лева, собственост на И. И. С. от с. Д., общ. С., телевизор „В.Търново 85” и 20 м. трифазен гумиран кабел, на обща стойност 105.00лева, собственост на С. Д. С. от с. Д., общ. С., 2 чаршафа, 3 бр. завивки тип „Албена”, две калъфки и 3 юргана, на обща стойност 119.00лв., собственост на С.Д.Г. от с. Д., общ. С., всички вещи на обща стойност 609.00лв., от владението на И.С., С.С. и С.Г., без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 и чл. 54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн.чл.66, ал.1 от НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Т.С.Д. ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимия Т.С.Д. да заплати направените по делото разноски в размер на 82.70(Осемдесет и два лв. и 70ст.)лева.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – цветен телевизор „Сони” и стереоуредба „Сони”, след влизане на присъдата в сила, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им – И. И. С. от с. Д., общ. С., а цветен телевизор „В.Търново” ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му – С.Д.С. от с.Д., общ. С.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

П Р И С Ъ Д А № 138 гр. Севлиево, 28.04.2009 г.    
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Севлиевският районен съд……………………………….
на двадесет и осми април през две хиляди и девета година в открито съдебно заседание, в следния състав:
Председател: Павел Неделчев
              
                                               Съдебни заседатели: 1. Н.Т.
     2. А.П.
 
при секретаря И.Ц. в присъствието на прокурора Т.П. като разгледа докладваното от съдията Неделчев Н.О.Х. дело № 22 по описа за 2009 г., въз основа на данните по делото и закона съдът
 
П Р И С Ъ Д И :
 
ПРИЗНАВА подсъдимия И.В.Й. за ВИНОВЕН в това, че на неустановени дати в периода 11.02.2008 г.-20.02.2008 г., в село К. и в село Ш., двете в община С., при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл. 26 ал. 1 от НК и при условията на повторността по чл. 28 ал. 1 от НК, на два пъти отнел чужди движими вещи, както следва:
- на неустановена дата в периода 11.02.2008 г.-13.02.2008 г., в местността “...”, намираща се в землището на с. К., общ. С., от стая към сграда на пилчарник, отнел чужди движими вещи - газова бутилка за автомобилна газова уредба марка “..” с вместимост 54 литра в комплект с щуцер за зареждане, един брой изпарител, ел. клапан и тройник, вещи на обща стойност 140 лв., от владението на Д.С.С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, и
- на 20.02.2008 г. в с. Ш., общ. С., от стая в къща, собственост на И.Д.К., отнел чужда движима вещ - мобилен телефон марка “...”, на стойност 300 лв., от владението на К., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, или вещи на обща стойност 440 лв., с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 195 ал. 1 т. 7 във вр. с чл. 194 ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ, съгласно чл.46 б.”б” от ЗИН.
ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия И.В.Й. едно общо наказание за изтърпяване от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, на осн. чл. 25 във вр. с чл. 23 ал. 1 от НК, по Присъда № ... от .. г. по НОХД № ../.. г. по описа на Габровски районен съд, влязла в законна сила на 15.11.2008 г.; по Присъда № .. от .. г. по НОХД № ../.. г. по описа на Габровски районен съд, влязла в сила на 18.02.2009 г. и по настоящата присъда по НОХД № 22/2009 г. по описа на Севлиевски районен съд.
ОПРЕДЕЛЯ на И.В.Й. първоначален ОБЩ РЕЖИМ на изтърпяване на общо определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл. 25 ал. 2 НК, ПРИСПАДА от така определеното по реда на чл. 23-25 от НК общо наказание, изтърпяното изцяло наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода по присъдите по НОХД № .../.. г. и по НОХД № ../...г., двете по описа на Габровски районен съд - за времето от 14.08.2008 г. до 30.10.2008 г. включително и за времето от 28.11.2008 г. до 12.03.2009 г.
На основание чл. 69 ал. 2 вр. с чл. 68 ал. 1 НК съдът ОСВОБОЖДАВА ИЗЦЯЛО подсъдимия И.В.Й. от изтърпяване на наказанието от два месеца и осем дни, определено му по реда на чл. 452 ал. 3 НПК във вр. с чл. 43а ал. 1 т. 2 от НК по определение № ../... г. по ЧН дело № ../.. г. по описа на Габровски окръжен съд, чието изпълнение е било отложено по реда на чл.69 ал.1 във вр. с чл.66 ал.1 от НК за срок от две години, считано от влизане на определението в сила.
ОСЪЖДА подсъдимия И.В.Й. да заплати по сметка на Районен съд -Севлиево разноските по делото в размер на 56,48(Петдесет и шест лева и 48 ст.)лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

П Р И С Ъ Д А № 139 гр. Севлиево, 28.04.2009 г.   
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Севлиевският районен съд……………………………….
на двадесет и осми април през две хиляди и девета година в открито съдебно заседание, в следния състав:
Председател: Павел Неделчев
                                                           Съдебни заседатели: 1. Н.Т.
               2. А.П.
при секретаря И.Ц. в присъствието на прокурора Д.А. като разгледа докладваното от съдията Неделчев Н.О.Х. дело № 77 по описа за 2009 г., въз основа на данните по делото и закона съдът
 
П Р И С Ъ Д И :
 
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Б.М. за ВИНОВЕН в това, че на 23.04.2008 г., около полунощ, в местността “...” край гр. С., действайки след предварителен сговор с подсъдимия А.Р.А., от сградата на вилна постройка отнел чужда движима вещ – моторен трион “...” на стойност 350 лева, от владението на С.С.Д. от гр. С., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд отнетата вещ е върната на пострадалия, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.197 т. 3 във вр. с чл. 195 ал. 1 т. 5 във вр. с чл. 194 ал. 1 и чл. 54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66 ал. 1 НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното на подсъдимия А.Б.М. наказание лишаване от свобода, като му ОПРЕДЕЛЯ ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на присъдата в сила.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Р.А. за ВИНОВЕН в това, че на 23.04.2008 г., около полунощ, в местността “...” край гр. С., действайки след предварителен сговор с подсъдимия А.Б.М., от сградата на вилна постройка отнел чужда движима вещ – моторен трион “...” на стойност 350 лева, от владението на С.С.Д. от гр. С., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд отнетата вещ е върната на пострадалия, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.197 т. 3 във вр. с чл. 195 ал. 1 т. 5 във вр. с чл. 194 ал. 1 и чл. 54 от НК съдът го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66 ал. 1 НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното на подсъдимия А.Р.А. наказание лишаване от свобода, като му ОПРЕДЕЛЯ ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимите А.Б.М. и А.Р.А. да заплатят по сметка на Районен съд - Севлиево разноските по делото в размер по 25,75лв. за всеки от двамата.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

П Р И С Ъ Д А № 140 гр. Севлиево, 29.04.2009 г.      
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Севлиевският районен съд……………………………….
на двадесет и девети април през две хиляди и девета година в открито съдебно заседание, в следния състав:
 
Председател: Павел Неделчев
              
                                               Съдебни заседатели: 1. А.П.
 
     2. Т.Х.
 
при секретаря С.Г. в присъствието на прокурора Д.Х. като разгледа докладваното от съдията Неделчев Н.О.Х. дело № 161 по описа за 2009 г., въз основа на данните по делото и закона съдът
 
П Р И С Ъ Д И :
 
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.В.К. за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 13.10.2007 г. до 17.10.2007 г., в местността “...” в землището на гр. С., при условията на опасен рецидив по чл.29 ал.1 б."а" от НК, с помощта на моторно превозно средство- лекотоварен автомобил марка "..." с рег. № ..., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (чрез откачване на пантите на крилата на входна врата), от двор на вилна постройка, собственост на Д.Б.Т., отнел чужди движими вещи - 27 броя метални столици, всяка с дължина от 4 метра и широчина от 12 см; 2 броя метални колони, всяка с дължина от 2 метра и 4 броя метални колони, всяка с дължина от 3 метра, вещи на обща стойност от 965 лв., от владението на С.Х.Д. от гр. С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 196 ал. 1 т. 2 във вр. с чл. 29 ал. 1 б. "а" във вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 и т. 4 предл. първо във вр. с чл. 194 ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на осн.чл.47 ал.1 б."б" от ЗИН.
ОСЪЖДА подсъдимия Н.В.К. да заплати на пострадалия С.Х.Д.., обезщетение за причинени от престъплението по чл.196 ал.1 т.2 във вр. с чл.195 ал.1 т.3 и т.4 вр. с чл.194 ал.1 НК имуществени вреди в размер на сумата от 965(Деветстотин шестдесет и пет) лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на причиняване на вредата- 13.10.2007 г. - до окончателното изплащане на сумата, на осн.чл.45 от ЗЗД; както и разноските по делото, направени от гражданския ищец и частен обвинител в размер на сумата от 200(Двеста) лв.
ОСЪЖДА подсъдимия Н.В.К. да заплати по сметка на Районен съд- Севлиево държавна такса върху размера на гражданския иск в размер на 38.60(Тридесет и осем лева и 60 ст.) лв., както и разноските по делото в размер на 55(Петдесет и пет) лв.
Веществените доказателства по делото- 24 броя “П”-образни метални греди (столици) с дължина по 4 метра и широчина от 12 см; 2 броя метални колони с дължина по 2 метра и 4 броя метални колони с дължина по 3 метра; оставени на отговорно пазене при лицето Д.Р.Г. от гр. Г., съгласно Протокол за отговорно пазене на вещи от 01.11.2007 г. (на лист 17 от приложеното дознание)- да останат във владението на лицето, на което са предадени, тъй като същото се явява добросъвестен владелец.  
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

С присъда № 142 от 30.04.2009 г. по НОХД № 127/09 г. по описа на Районен съд Севлиево
ПРИЗНАВАподсъдимия А. А. И. от гр. Севлиево, роден 1973 година за ВИНОВЕНв това, че на 25.11.2008 година около 22:10 часа, действайки при условията на опасния рецидив – чл. 29, ал. 1, б. “а” и “б” от НК и чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот /изтръгване на метални решетки и счупване на витринно стъкло/ от павилион № 5, намиращ се в комплекс “...” в гр. С., стопанисван от ЕТ “В. – И. П.” гр. С., отнел чужди движими вещи – цигари марка “Виктори” – 5 кутии, цигари марка “Асос” – 2 кутии, цигари марка “Марлборо” – 2 кутии и цигари марка “Л и М” – 1 кутия, на стойност 27,65 лева, от владението на търговеца, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.
ОСЪЖДА подсъдимия А. А. И. да заплати направените по делото разноски в размер на 55,00 /Петдесет и пет/ лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

П Р И С Ъ Д А № 145 гр. Севлиево, 11.05.2009 г.
 
 В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Севлиевският районен съд, в публично заседание
на      единадесети май
през две хиляди   и   девета година в състав:
 
                                                  Председател:Гергана Божилова
                                                Съдебни заседатели: 1. Н.Т.
                                                                                         2. А.П.
при секретаря К.Н.
В   присъствието на   прокурора …Д.А.
разгледа докладваното от         съдията БОЖИЛОВА           наказателно дело № 56 по описа за 2009 година и въз основа на данните по делото и закона съдът
            
                                  П Р И С Ъ Д И :
 
ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Б.К. от гр. ***, роден на *** година в гр. ***, ЕГН ***** за ВИНОВЕН в това, че на **** година във вила, намираща се в местността “****” в землището на гр. ***, собственост на Н.Н.П. от същия град, в съучастие като извършител с Г.Р.К., противозаконно лишил от свобода непълнолетните лица – С.Х.М. и Л.Х.Л., като деянието е извършено по начин, мъчителен за пострадалите, нанесъл им побой, удари с юмруци и ритници по тялото и главата и ги завързал с въже, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 142а, ал. 4 във връзка с ал. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът отлага изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Б.К., за ВИНОВЕН в това, че по същото време и на същото място, в съучастие като извършител с Г.Р.К., по хулигански подбуди причинил леки телесни повреди по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК на повече от едно лице: на Л.Х.Л. – контузия на главата с мозъчно сътресение – лека степен, кръвонасядания по задната повърхност на гръдния кош в ляво, болезненост на лявата предмишница, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота; на С.Х.М. – контузия на главата с мозъчно сътресение – лека степен, кръвонасядане в теменно – тилната област на главата, болезненост в лявата поясна област и по задната повърхност на лявата подбедреница, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 131, ал. 1, т. 4 и т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т. 1 и т. 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, на осн. чл.42а, ал.3, т.1 от НК.
На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание измежду така определението по – горе наказания, като НАЛАГА на подсъдимия Е.Б.К. най – тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТГАЛА изпълнението на така определеното общо наказание, като ОПРЕДЕЛЯ ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ПРИЗНАВАподсъдимия Г.Р.К. от гр. ****, роден на **** година в гр. ***, ЕГН ******, за ВИНОВЕН в това, че на **** година във вила, намираща се в местността “****” в землището на гр. ****, собственост на Н.Н.П. от същия град, в съучастие като извършител с Е.Б.К., противозаконно лишил от свобода непълнолетните лица – С.Х.М. и Л.Х.Л., като деянието е извършено по начин, мъчителен за пострадалите, нанесъл им побой, удари с юмруци и ритници по тялото и главата и ги завързал с въже, при което като непълнолетен разбирал свойството и значението на извършеното и могъл да ръководи постъпките си, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 142а, ал. 4 във връзка с ал. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 3 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т. 1 и т. 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, на осн. чл.42а, ал.3 т.1 от НК.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Р.К. за ВИНОВЕН в това, че по същото време и на същото място, в съучастие като извършител с Е.Б.К., по хулигански подбуди причинил леки телесни повреди по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК на повече от едно лице: на Л.Х.Л. – контузия на главата с мозъчно сътресение – лека степен, кръвонасядания по задната повърхност на гръдния кош в ляво, болезненост на лявата предмишница, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота; на С.Х.М. – контузия на главата с мозъчно сътресение – лека степен, кръвонасядане в теменно – тилната област на главата, болезненост в лявата поясна област и по задната повърхност на лявата подбедреница, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, при което като непълнолетен разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 131, ал. 1, т. 4 и т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т. 1 и т. 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, на осн. чл.42а, ал.3, т.1 от НК.
На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание измежду така определението по – горе наказания, като НАЛАГА на подсъдимия Г.Р.К. най – тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ, включващо пробационните мерки по чл.42а, ал.2 т. 1 и т. 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимите Е.Б.К. и Г.Р.К., действащ със съгласието на майка си Р.А.В., да заплатят направените по делото разноски в размер на 97,50(Деветдесет и седем лева и петдесет стотинки)лв.за всеки един от тях.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

Р Е Ш Е Н И Е №146 гр. Севлиево, 11.05.2009 година
 
В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А
 
Севлиевският районен съд ………………в публично заседание
на    единадесети май    …………………………………
през две хиляди и девета година в състав:
                            
                                                  Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА
 
при секретаря К.Н. и   в   присъствието на
прокурора   ………………………….. като разгледа докладваното от
съдията   БОЖИЛОВА     Н.А.Х.Дело     № 154            по описа     за
2009 г., въз основа на данните по делото и закона
 
                                                    Р    Е    Ш    И:
 
ПРИЗНАВА обвиняемия А.А.А. от с. ****, община ****, роден на *** година в с. ****, община ****, ЕГН **** за НЕВИНЕН в това, че в периода от **** година до **** година в село ****, община **** и в гр. **** съставил неистински частен документ – пълномощно от името на Ф.Ю.И. от с. ****, с воля да я представлява пред *****, да я подписва и да получи задграничен паспорт, и го употребил пред служба “БДС” при РУ на МВР гр. ****, за да докаже, че съществуват материализираните в него права – маловажен случай, като деянието, макар и формално да осъществява признаците на предвиденото в закона престъпление е с явно незначителна обществена опасност по смисъла на чл. 9, ал. 2 от НК, поради което съдът го ОПРАВДАВА по така предявеното му обвинение по чл. 309, ал. 3, във връзка с ал. 1 от НК, на основание чл. 375 и следващите от НПК, във връзка с чл. 78А от НК.
ПРИЗНАВА обвиняемия В.В.В. от с. ***, община ****, роден на **** година в гр. ****, ЕГН **** за НЕВИНЕН в това, че на неустановена дата в периода от **** година до ***** година в село ****, ***** община, в качеството си на длъжностно лице – *****, в кръга на службата си съставил официален документ – нотариална заверка на подпис в пълномощно рег. № ***/*** година с упълномощител Ф.Ю.И. от с. ***, в който удостоверил неверни обстоятелства – автентичността на подписа на И., положен в действителност от обвиняемия А.О., с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства, като деянието представлява маловажен случай, поради което съдът го ОПРАВДАВА по така предявеното му обвинение по чл. 311, ал. 2 във връзка с чл. 311, ал. 1 от НК, на основание чл. 375 и следващите от НПК, във връзка с чл. 78А от НК.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемата Г.Х.И. от гр. ***, родена на *** година в гр. ****, ЕГН **** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на500(Петстотин)лева за това, че на **** година в с. ****, **** община съставила неистински официален документ с цел да бъде използван – нотариална заверка от името на В.В.В. – *****, на подписите в пълномощно рег. № ***/*** година, издаден от името на К.И.Б. от гр. ***, П.И.М. и М.Г.М., двамата от гр. *** – престъпление по чл. 308, ал. 1 от НК, на основание чл. 375 и сл. от НПК и чл. 78а от НК.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемата Г.Х.И. от гр. **** ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 550(Петстотин и петдесет)лева за това, че в периода *** до **** година в село ***, *** община, при условията на продължавано престъпление съставила три неистински официални документа с цел да бъдат използвани:
На *** година съставила нотариална заверка от името на В.В.В. – ***, на подписите в пълномощно рег. № **/*** година, издадено от името на М.Г.М. от гр. ***, В.Й.М. и И.М.Д., двамата от гр. ***;
На *** година съставила нотариална заверка от името на В.В. – ***, на подписите в пълномощно рег. № **/*** година, издадено от името на М.Г.М. от гр. ***, В.Й.М. и И.М.Д., двамата от гр. ***;
На *** година съставила нотариална заверка от името на В.В. – ***, на подписите в пълномощно рег. № **/*** година, издадено от името на Ц.Т.П. от с. *** и М.М.П. от гр. *** - престъпление по чл. 308, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, на основание чл. 375 и сл. от НПК и чл. 78а от НК.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Дневник изходяща и входяща кореспонденция на ***, започнат на *** година, завършен на *** година, съдържащ 102 листа; 2. Дневник изходяща и входяща кореспонденция на ***, започнат на *** година, завършен на *** година, съдържащ 102 листа и Дневник изходяща и входяща кореспонденция на ***, започнат на *** г. с № ** и последно изписана страница № ***, съдържащ 103 листа, от които изписани и попълнени 98 листа, след влизане на решението в сила да се върнат на ***.
ОСЪЖДА обвиняемата Г.Х.И да заплати направените по делото разноски в размер на 210(Двеста и десет)лева..
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

Р Е Ш Е Н И Е
  № 147 гр. Севлиево, 12.05.2009 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Севлиевският районен съд……………………………….
на дванадесети май през две хиляди и девета година, в открито съдебно заседание, в следния състав:
 
                   Председател: Павел Неделчев
              
при секретаря И.Ц. в присъствието на прокурора ………………, като разгледа докладваното от съдията Неделчев Н.А.Х. дело № 175 по описа за 2009 г., въз основа на данните по делото и закона съдът
 
Р   Е   Ш   И:
 
ПРИЗНАВА обвиняемия М.И.М. за ВИНОВЕН в това, че на 22.12.2008 г., около 12.30 часа, по пътя от с. М.В. към с. К., двете в общ. С., си служил с контролни знаци, издадени за друго МПС - управлявал товарен автомобил марка “...” с поставени на него регистрационни табели с № ..., издадени за друг товарен автомобил марка “..”, модел “...”, собственост на В.С.С. от гр. Г., с което е осъществил състава на престъплението по чл.345 НК, като на осн. чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в полза на държавата в размер на 500(Петстотин) лв.
ОТНЕМА в полза на държавата, на осн. чл. 53 ал. 1 б. ”а” НК, два броя регистрационни табели с № .... Регистрационните табели да се предадат в ОД на МВР- гр. Габрово, сектор “ПП-КАТ”.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

П Р И С Ъ Д А № 148 гр. Севлиево, 12.05.2009 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Севлиевският районен съд, в публично заседание
на дванадесети май през две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                      Председател:Павел Неделчев
 
                                                       Съдебни заседатели:1. Н.Т.
                                                                 
                                                                              2. Р.М.
 
при секретаря И.Ц. в присъствието на прокурора Д.А. разгледа докладваното от съдията Неделчев Н.О.Х. дело № 165 по описа за 2009 г., въз основа на данните по делото и закона съдът     
 
П Р И С Ъ Д И :
 
ПРИЗНАВАподсъдимата В.З.С. за ВИНОВНА в това, че на 18.09.2007 г. в с. К., общ. С., действайки при условията на опасен рецидив по чл.29 ал.1 б.”а” от НК, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила у П.Н.Ш. от с. К., общ. С., заблуждение, изразяващо се в това, че ще му развали магия ако даде скритите си пари, и с това му причинила имотна вреда в размер на сумата от 1180 лв., с което е извършила престъпление, за което на осн. чл. 211 предл. второ във вр. с чл. 209 ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК съдът я ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на осн. чл. 47 ал. 1 б. ”б” от ЗИН.
ОСЪЖДА подсъдимата В.З.С. да заплати на пострадалия П.Н.Ш. обезщетение за причинени от престъплението по чл. 211 вр. с чл. 209 ал. 1 от НК имуществени вреди в размер на сумата от 1180(Хиляда сто и осемдесет) лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на причиняване на вредата - 18.09.2007 г., до окончателното заплащане на сумата, на основание чл. 45 от ЗЗД.
ОСЪЖДА подсъдимата В.З.С. да заплати по сметка на Районен съд- Севлиево държавна такса върху размера на гражданския иск от 50(Петдесет) лв. и разноски по делото в размер на 21,50(Двадесет и един лев и 50 ст.)лв.
Веществените доказателства - червена кърпа и парчета нарязан вестник, ДА СЕ УНИЩОЖАТ след влизане на присъдата в сила.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване или протестиране пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

П Р И С Ъ Д А  № 150 гр.Севлиево 12.05.2009год.    
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание на дванадесети май през две хиляди и девета година, в състав:
 
                        Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ
              
при секретаря С.С. в присъствието на прокурора Т.П. като разгледа докладваното от съдията Ц. Н.О.Х. дело № 102 по описа за 2009год., въз основа на данните по делото и закона съдът
                                   П Р И С Ъ Д И :
            ПРИЗНАВА подсъдимия П.П.А. ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.10.2008год., в с.Г.Р., общ.С., нанесъл удар с крак на свид.И.Х.Ц. *** и с това й причинил средна телесна повреда, изразяваща се в пукване на костен израстък, намиращ се по предната повърхност на дясната лакътна кост, довело до трайно затрудняване на движението на горен десен крайник, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.129, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:
            - задължителна регистрация по настоящ адрес в с.Г.Р., общ.С. за срок от седем месеца;
            - периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца;
ОСЪЖДА подсъдимия П.П.А., със снета по-горе самоличност, да заплати на пострадалата И.Х.Ц. ***, ЕГН **********, сумата от ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ЛЕВА, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, пряка и непосредствена последица от престъплението по чл.129, ал.1 от НК, ведно със законната лихва, считано от 16.10.2008год. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск в частта му за претендираните неимуществени вреди до размера на 3 500лева / три хиляди и петстотин лева/ като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА подсъдимия П.П.А., със снета по-горе самоличност, да заплати на пострадалата И.Х.Ц. ***, ЕГН ********** направените от нея разноски по делото в размер на 350.00 / Триста и петдесет лв./ лева.
ОСЪЖДА подсъдимия П.П.А., със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд – С. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 100.00 лева, както и направените по делото разноски в размер на 126.00 / Сто двадесет и шест лв./ лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Г.окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

П Р И С Ъ Д А № 151 гр.Севлиево 12.05.2009год.        
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание
на дванадесети май през две хиляди и девета година, в състав:
 
       Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ
      
при секретаря С.С. в присъствието на прокурора Т.П. като разгледа докладваното от съдията Ц. Н.О.Х. дело № 110 по описа за 2009год., въз основа на данните по делото и закона съдът
 
                              П Р И С  Ъ Д И :
 
ПРИЗНАВА подсъдимата Н.И.Н. ***, родена на …….. в гр.С., ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 20.11.2007год. в с.Д., общ.С., по непредпазливост запалила чужда сграда – двуетажна къща, на стойност 18 600.00лв., собственост на Х.Д.Х. *** и В.Д.Х. ***, при което като непълнолетна разбирала свойството и значението на извършеното и могла да ръководи постъпките си, с което е извършила престъпление, за което на осн. чл.331, ал.1 във вр. с чл.330, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.4 и чл.54 от НК съдът я ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн.чл.69, ал.1 във вр. с чл.66, ал.1 от НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата Н.И.Н., със снета по-горе самоличност, ДВЕГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимата Н.И.Н., със снета по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски в размер на 203.08 / Двеста и три лв. и 08ст./ лева.
ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – чифт черни гумени ботуши, след влизане на присъдата в сила, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му – подс.Н.И.Н..
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

П Р И С Ъ Д А № 152 гр. Севлиево, 14.05.2009 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Севлиевският районен съд, в публично заседание
на      четиринадесети май
през две хиляди   и девета година в състав:
 
                                                  Председател:Гергана Божилова
 
                                                Съдебни заседатели: 1. Р.М.                                                                                                                                                 2. Т.Я.
при секретаря    С.Г.,
в   присъствието на прокурора Д.Х.
разгледа докладваното от         съдията БОЖИЛОВА           наказателно дело № 113 по описа за 2009 година и въз основа на данните по делото и закона съдът
            
                                  П Р И С Ъ Д И :
 
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Ц.Д. от гр. ***, роден на *** година в гр. ***, ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че през нощта на *** срещу *** година в гр. ***, след предварителен сговор с непълнолетния П.И.Н., в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – взломяване на заключващия механизъм на входна врата, чрез използване на техническо средство – отверка, от магазин, намиращ се на ул. “***” № **, противозаконно отнел чужди движими вещи – сумата от 450,00 лева – пари в брой, 6 пакетчета дъвки “Орбит” на дражета, 3 бр. ваучери за мобилен телефон от по 5 лв., всичко на обща стойност 469,20 лева, имущество, собственост на ЕТ “***” с. ***, община ***, от владението на търговеца, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по – малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и е извършил престъплението, след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, ако поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т.т. 3 и 4, предложение 2 – ро и т. 5 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “А” и “Б” от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.И.Н. от гр. ***, роден на *** година в гр. ***, ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че през нощта на *** срещу *** година в гр. ***, след предварителен сговор с Д.Ц.Д., в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – взломяване на заключващия механизъм на входна врата, чрез използване на техническо средство – отверка, от магазин, намиращ се на ул. “***” № **, противозаконно отнел чужди движими вещи – сумата от 450,00 лева – пари в брой, 6 пакетчета дъвки “Орбит” на дражета, 3 бр. ваучери за мобилен телефон от по 5 лв., всичко на обща стойност 469,20 лева, имущество, собственост на ЕТ “***” с. ***, община ***, от владението на търговеца, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои,, при което като непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 195, ал. 1, т.т. 3 и 4, предложение 2 – ро и т. 5 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 3 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.
Наказанието Обществено порицание да се изтърпи чрез прочитане на присъдата по радиовъзела в ПАГ “***” гр. ***.
ОСЪЖДА подсъдимите Д.Ц.Д. ЕГН *** и П.И.Н. ЕГН ***, действащ със съгласието на баща си И.П.Н., да заплатят СОЛИДАРНО на ЕТ “***”, БУЛСТАТ:***, със седалище и адрес на управление: с. ***, община ***, ул. *** № ** и със собственик Х.П.П. ЕГН *** сумата от 469,20/Четиристотин шестдесет и девет лева и двадесет стотинки/, представляваща обезщетение за причинените на търговеца от двамата подсъдими имуществени вреди, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 21.11.2008 година до окончателното изплащане на сумата, както и направените от ЕТ “***”, със собственик Х.П.П., разноски по делото в размер на 400,00/Четиристотин/лева.
ОСЪЖДА подсъдимите Д.Ц.Д. ЕГН *** и П.И.Н., ЕГН ***, действащ със съгласието на баща си И.П.Н. да заплатят СОЛИДАРНО по сметка на Районен съд гр. Севлиево държавна такса върху уважената част на гражданския иск в размер на 50,00 /Петдесет/лева.
ОСЪЖДА подсъдимите Д.Ц.Д., ЕГН *** и П.И.Н., ЕГН ***, действащ със съгласието на баща си И.П.Н., да заплатят направените по делото разноски в размер на 21,00/Двадесет и един/ лева за всеки един от тях.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

П Р О Т О К О Л  гр. Севлиево, 15.05.2009 година
 
Севлиевският районен съд в публично съдебно заседание
на петнадесети май две хиляди и девета година в състав:
 
                                                      Председател: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ
 
При участието на секретар И.Ц.
и прокурор Д.А. сложи за разглеждане 
НОХД № 199 по описа на съда за 2009 година, 
докладвано от районен съдия НЕДЕЛЧЕВ
 ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура - Севлиево споразумение между районен прокурор Д.А. и защитника на подсъдимия Николай Георгиев Мичев – адв. С.К. от ГАК, както следва:
Подсъдимият Николай Георгиев Мичев, роден през 1981 г., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това че на 23.01.2009 г. през нощта около 00.30 часа в жилищен блок в гр. С., ул. ... № .., ет. .. е влязъл в чуждо жилище (ап. 39), обитавано от Т.Х.Л. и И.Х.Л. от гр. С., като употребил за това сила (взломил насрещника на входната врата), с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 170 ал. 2 предл. 1 вр. с ал. 1 НК му се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 НК се отлага изпълнението на наказанието с ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане в сила на споразумението.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 199/2009 г. по описа на Севлиевски районен съд.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

П Р И С Ъ Д А № 153 гр. Севлиево, 15.05.2009 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Севлиевският районен съд
 на петнадесети май през две хиляди и девета година
 в открито съдебно заседание, в следния състав:
 
       Председател: Павел Неделчев                                                                                                              
 
при секретаря И.Ц. в присъствието на прокурора Д.Х. като разгледа докладваното от съдията Неделчев Н.О.Х. дело № 197 по описа за 2009 г., съдът
 
П Р И С Ъ Д И :
 
ПРИЗНАВА подсъдимия П.М.П. за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2009 г., около 02.40 часа, в гр. С., по улица “...”, пред дом № .., управлявал МПС- лек автомобил марка “...” с рег. № ... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.81 на хиляда, установено по надлежен ред - чрез техническо средство “Алкотест дрегер”, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 343б ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. ”б” НК съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му НАЛАГА пробационните мерки по чл. 42а ал. 2 т.т. 1 и 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в гр. С. за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, на осн. чл. 42а ал. 3 т. 1 от НК.
На осн. чл. 343г във вр. с чл. 343б ал. 1 от НК съдът ЛИШАВА подсъдимия П.М.П. от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.
На осн. чл. 59 ал. 3 НК съдът ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което подсъдимият П.М.П., за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 7- дневен срок от днес.

П Р И С Ъ Д А№ 154 гр.Севлиево 15.05.2009год.      
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание
на петнадесети май през две хиляди и девета година, в състав:
 
       Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ
      
Съдебни заседатели: 1.Р.М.
 
                                                                                     2.Т.Я.
 
при секретаря С.С. в присъствието на прокурора Т.П. като разгледа докладваното от съдията Ц. Н.О.Х. дело № 170 по описа за 2009год., въз основа на данните по делото и закона съдът
 
                              П Р И С Ъ Д И :
 
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Ю. ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11.01.2009год. в землището на с.К., общ.С., от електропровод, свързващ стопанска постройка - пилчарник, стопанисван от Т.В.Я. ***, чрез използване на техническо средство - трион, извършил опит да отнеме чужда движима вещ – 206м. алуминиев проводник, на стойност 169.81лева, собственост на Т.В.Я. ***, оставен без постоянен надзор, от владението на Я., без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като деянието останало недовършено, поради независещи от него причини, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.195, ал.1, т.2 и 4, предл.второ във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.18, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн.чл.66, ал.1 от НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия М.Ю. Ю., със снета по-горе самоличност, ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимия М.Ю. Ю., със снета по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски в размер на 57.22 / Петдесет и седем лв. и 22ст. / лева.
ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1бр. трион, след влизане на присъдата в сила, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му – С.Ю. ***.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Г.окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

Р Е Ш Е Н И Е   155, гр. Севлиево,18.05.2009 година
 
                                   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А   
 
Севлиевският районен съд в публично заседание на осемнадесети 
през две хиляди и девета година в състав:
                            
                                                  Председател: Гергана Божилова
 
при секретаря С. С.     и    в    присъствието      на
прокурора Т.П.,    като разгледа докладваното от съдията
Н.А.Х. Дело № 173   по описа за 2009 г., въз основа на данните по делото и закона
 
                                               Р    Е    Ш    И:
 
            ОСВОБОЖДАВА обвиняемия С.Х.Ф. ***, роден 1981 година в гр. Севлиево, български гражданин, неженен, без образование, неосъждан, не работи, ЕГН: ********** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 500 /петстотин/ лева за това, че на 12.02.2009 година, около 10:00 часа, в гр. Севлиево на площад “Свобода”, управлявал МПС – л.а. марка “Мерцедес” с ДК № ..... , собственост на И.П.И., в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 2475/18.08.2008 година на Началника на РУ на МВР гр. Севлиево и с НП № 2669/11.09.2008 година на Началника на РУ на МВР гр. Севлиево, за управление на МПС без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.
            Решението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.


Р Е Ш Е Н И Е 157гр.Севлиево 19.05.2009год.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Севлиевският Районен съд на 19.05.2009год. в публично заседание в следния състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислав Цветков
 
при участието на секретаря С.Т. и прокурора Т.П., като разгледа докладваното от съдията Ц. Н.А.Х.Д. № 187 по описа за 2009год. въз основа на данните по делото и закона
 
Р Е Ш И :
 
ПРИЗНАВА Т.И.Т. ***, роден 1969год. ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 15.07.2008год. до 31.07.2008год. в гр.Севлиево, в кафе-аперитив, находящ се в сградата на спортна зала „Дан Колов”, без надлежно разрешение / такова по чл.303, ал.3 от КТ/ приел на работа, на длъжност „барман”, лице ненавършило 18-годишна възраст – И. М. И. от гр.Севлиево, на 16 години, с което е извършил престъпление по чл.192а, ал.1 от НК, като на осн. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 500.00 / Петстотин лв. / лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

П Р И С Ъ Д А  № 159 гр. Севлиево, 21.05.2009 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Севлиевският районен съд, в публично заседание
на       двадесет и първи май
през две   хиляди и девета година в състав:
 
                                                  Председател:Гергана Божилова
                                                Съдебни заседатели: 1. 
2.   
 
И секретаря С.С.                                 
В   присъствието на      прокурора Д.А.
разгледа докладваното от         съдията Божилова                наказателно дело № 119 по описа за 2009 година и въз основа на данните по делото и закона съдът     
 
                               П Р И С Ъ Д И :
 
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.В.М. от гр. ***, роден на *** година в гр. ***, ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода **-** година, в землището на с. ***, община ***, в съучастие като извършител с обвиняемия Б.И.М. и Р.М.К., двамата от гр. **, противозаконно повредил чужда недвижима вещ – хижа “***”, собственост на *** – счупил 29 стъкла с дебелина 4 мм. И различни размери; 38 броя стъкла с дебелина 3 мм. И различни размери; 18 бр. луминисцентни тръби; 18 бр. осветителни глобуси и крушки; 9 броя капачки на бушони и 9 броя вложки на бушони, изкъртили врата на бюфет и 11 крила на гардероби, счупили 10 бр. тръбни столове и разбили врата на стая, и с това причинили по нея щети в общ размер на 543,17 лева, при което като непълнолетен разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 216, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2 във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 4 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК съдът го ОСЪЖДА на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.
Наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ да се изтърпи чрез оповестяване на присъдата по местна медия по местоживеенето на подсъдимия Г.В.М. в гр.***.
 ОСЪЖДА подсъдимия Г.В.М. да заплати направените по делото разноски в размер на 203(Двеста и три)лева.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

П Р И С Ъ Д А  № 161 гр. Севлиево, 25.05.2009 г.
 
 В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Севлиевският районен съд, в публично заседание
на       двадесет и пети май
през две хиляди   и девета година в състав:
 
                                                  Председател:Гергана Божилова
 
                                                Съдебни заседатели: 1.  
                                                                                        2.
 
при секретаря    С.С.
В   присъствието на   прокурора Д.А.
разгледа докладваното от         съдията  БОЖИЛОВА           наказателно дело № 192 по описа за 2009 година и въз основа на данните по делото и закона съдът
            
                                  П Р И С Ъ Д И :
 
ПРИЗНАВАподсъдимия А.А.Р. от с. ***, община ***, роден на *** година в гр. ***, ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че на *** година в село ***, община ***, от л.а. “***” с рег. № ***, отнел от владението на С.Д.Р. от същото село резервна гума марка “***” – 145 R13 с джанта и акумулатор марка “***” 12 волта, 60 ампера, движими вещи на обща стойност 125 лева, собственост на Р., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като след извършване на деянието отнетите вещи били върнати, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 197, т. 2 във връзка с чл. 194, ал. 3 от НК и чл. 58а НК съдът го ОСЪЖДА на ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 100(Сто)лева.
ОСЪЖДАподсъдимия А.А.А. да заплати направените по делото разноски в размер на 57,22(Петдесет и седем лева и двадесет и две стотинки)лв.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.


П Р И С Ъ Д А № 163 гр. Севлиево, 28.05.2009 г.
 В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Севлиевският районен съд, в публично заседание
на      двадесет и осми май
през две хиляди   и   девета година в състав:
 
                                                  Председател:Гергана Божилова
 
                                                Съдебни заседатели: 1.  
                                                                                        2.
 
при секретаря С.С.
В   присъствието на   прокурора Т.П.
разгледа докладваното от         съдията БОЖИЛОВА           наказателно дело № 206 по описа за 2009 година и въз основа на данните по делото и закона съдът
            
                                  П Р И С Ъ Д И :
 
ПРИЗНАВАподсъдимата Ю.Ю.А. от с. ***, община ***, родена на *** година в с. ***, обл. ***, ЕГН *** за ВИНОВНА в това, че в периода от месец февруари 2008 години до месец март 2009 година включително в с. ***, община ***, след като е осъдена с Решение № **/** година по гр.д. № **/** година, в сила от *** година на Районен съд гр. ***, да издържа свой низходящ – детето си *** с ЕГН ***, чрез неговия баща и законен представител С.Д.И., съзнателно не е изпълнила това си задължение в размер на повече от две месечни вноски, а именно 14 вноски от 59,40 лева всяка или общо за целия период сумата от 831,60 лева, с което е извършила престъпление, за което на основание чл. 183, ал.1 и чл. 54 от НК съдът я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като й НАЛАГА пробационните мерки по чл.42а ал.2 т.т.1 и 2 от НК, както следва: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в с. ***, община *** за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

Р Е Ш Е Н И Е № 164 гр.Севлиево 29.05.2009год.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Севлиевският Районен съд на 29.05.2009год. в публично заседание в следния състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ
 
при участието на секретаря С.Т. и прокурора Д.А., като разгледа докладваното от съдията Ц. Н.А.Х.Д. № 195 по описа за 2009год. въз основа на данните по делото и закона
 
Р Е Ш И :
 
ПРИЗНАВА Д.Д. ***, роден 1984год. за ВИНОВЕН в това, че на 02.12.2008год., около 14.05часа, на Главен път І-4 /С*-В*/, в землището на общ.С*, при управляване на МПС – товарен автомобил „МАН" с рег. № ****, собственост на фирма „****” гр.Н*, Република ***, нарушил правилата за движение по чл.20, ал.2 от ЗДвП / управлявал превозното средство със скорост, несъобразена със състоянието на пътя и превозното средство, характера и интензивността на движението, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие и при възникналата опасност за движението от спрелите пред него л.а. „***” с рег.№ *** и л.а. „***” с рег. № *** не успял да намали и да спре/ и по непредпазливост причинил средна телесна повреда по смисъла на чл.129, ал.2 от НК на А* Г* Д* от гр.С* – счупване на лявата ключица, довело до трайно затрудняване движението на горния ляв крайник, при което след деянието направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалата, с което е извършил престъпление по чл.343а, ал.1, б.”а”, предл.второ във вр. с чл.343, ал.1, буква „б”, предл.второ във вр.с чл.342, ал.1 от НК, като на осн. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 500.00 / Петстотин лв. / лева.
ОСЪЖДА Д.Д., със снета по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски в размер на 362.10 /Триста шестдесет и два лв. и 10ст./ лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Г* окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР