С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 Нотариуси (списък)  
 Списък на нотариусите с район на действие  Районен съд Севлиево

1. Недялка Маринова Косева №298– гр. Севлиево, ул. Скобелев 6, считано от 26.07.2004г., тел. 0675/3 50 80
2. Пламен Радков Димитров №543 - гр. Севлиево, ул."Хаджи Стоян" 6, тел. 0675/ 9 89 10
3. Миглена Ценкова Йорданова №644 - гр. Севлиево, ул. "Д-р Л.Л. Заменхоф" №7, ет.2, тел. 0675/95434

Актуална информация от lex.bg5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР