С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по наказателни дела за м. Август 2009г.  
 Постановени съдебни актове по наказателни дела за м. Август 2009г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените наказателни дела
за периода от 01.08.2009г. до 31.08.2009г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 ЧНД No 345/2009 Вземане на МНО "Задържане под стража" - чл.64 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЕВЛИЕВО А.С.П. Председател и докладчик:
Павел Неделчев
Определение от 03.08.2009г.
Уважава Определение 211 от 03.08.09 г. взема мярка задържане под стража
А.С.П.
2 ЧНД No 347/2009 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУ НА МВР СЕВЛИЕВО Р.Б.С. Председател и докладчик:
Павел Неделчев
Определение от 03.08.2009г., в законна сила от 03.08.2009г.
проведен разпит на обвиняем.
3 ЧНД No 348/2009 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУ НА МВР СЕВЛИЕВО Е.М.М. Председател и докладчик:
Павел Неделчев
Определение от 03.08.2009г., в законна сила от 03.08.2009г.
проведен разпит на обвиняем.
4 НОХД No 328/2009 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.А.Н. Председател и докладчик:
Станислав Цветков
Присъда от 04.08.2009г.
К.А.Н.
С Присъда 212/04.08.09 г. виновен по чл. 196 ал. 1 т. 1 НК и го осъжда на 3 мес. ЛОС. На осн. чл. 25 и 23 НК - 6 мес. ЛОС в затвор или затв. общежитие от закрит тип при строг режим.
Мотиви от 04.08.2009г.
5 ЧНД No 352/2009 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РУ НА МВР СЕВЛИЕВО И.О.И. Председател и докладчик:
Павел Неделчев
Определение от 04.08.2009г.
Проведен разпит на свидетел
6 НАХД No 354/2009 По ЗД по пътищата М.Ю.А. РУ НА МВР СЕВЛИЕВО Докладчик:
Станислав Цветков
Определение от 05.08.2009г.
С определение №54 от 05.08.2009 г. прекратява производството на осн.чл.63,ал.2 от ЗАНН
7 НАХД No 321/2009 По ЗД по пътищата И.П.Т. РУ НА МВР СЕВЛИЕВО,
Х.И.Й.
Председател и докладчик:
Павел Неделчев
Решение от 06.08.2009г.
НП-изменено Решение № 213 от 06.08.2009 ИЗМЕНЯВА НП № 914 от 28.04.2009 г. на Началника на РУ на МВР гр. Севлиево, издадено против И.П.Т. , само В ЧАСТТА относно квалификацията на нарушението по чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП
8 ЧНД No 312/2009 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Г.Д.В.,
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА
Председател и докладчик:
Станислав Цветков
Решение от 07.08.2009г.
С Решение 218/07.08.09 г. постановява задължително настаняване и лечение в ДПБ - Севлиево.
9 НАХД No 332/2009 По ЗД по пътищата Н.Ю.М. РУ НА МВР СЕВЛИЕВО,
С.К.Ц.
Председател и докладчик:
Станислав Цветков
Решение от 07.08.2009г.
НП-изменено С Решение № 219/07.08.09 г. изменя НП № 1441/27.05.09 г. на Началника на РУМВР - Севлиево, като налага 300 лв. глоба и 5 мес. лишаване от право да управл. МПС.
10 НОХД No 349/2009 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЕВЛИЕВО Ш.А.Р. Председател и докладчик:
Павел Неделчев
Присъда от 07.08.2009г.
Ш.А.Р.
присъда 220 от 7.08.09 г. виновен по чл.343б ал.2 - осъжда на 6 мес.ЛС виновен по чл.343в ал.2 НК - шест мес.ЛС. на осн.чл.23 ал.1 НК определя едно общо наказание 6 мес.ЛС
Мотиви от 07.08.2009г.
11 ЧНД No 358/2009 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РУ НА МВР СЕВЛИЕВО   Председател и докладчик: 
Станислав Цветков
07.08.2009
проведен разпит
12 ЧНД No 359/2009 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУ НА МВР СЕВЛИЕВО Т.С.Д. Председател и докладчик:
Гергана Божилова
10.08.2009г.
проведен разпит
 
13 ЧНД No 362/2009 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУ НА МВР СЕВЛИЕВО Й.Г.А. Председател и докладчик:
Гергана Божилова
10.08.2009г.
проведен разпит
 
14 ЧНД No 368/2009 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУ НА МВР СЕВЛИЕВО П.Г.М. Председател и докладчик: Гергана Божилова 13.08.2009г.
проведен разпит на обвиняем
15 ЧНД No 375/2009 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РУ НА МВР СЕВЛИЕВО Р.Д. Председател и докладчик: 
Гергана Божилова
Определение от 18.08.2009г., в законна сила от 18.08.2009г.
Проведен разпит
 
16 ЧНД No 376/2009 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУ НА МВР СЕВЛИЕВО Н.С.Л. Председател и докладчик:
Гергана Божилова
Определение от 18.08.2009г., в законна сила от 18.08.2009г.
Проведен разпит
 
17 ЧНД No 377/2009 Претърсване, изземване - чл.161, ал.1 ал.2 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЕВЛИЕВО Н.С.Л. Докладчик:
Гергана Божилова
Определение от 18.08.2009г., в законна сила от 18.08.2009г.
Одобрява протокол за претърсване и изземване.
 
19 НАХД No 313/2009 Административни дела Й.Е.Г. ОБЩИНА-СЕВЛИЕВО,
А.Й.Б.
Председател и докладчик:
Гергана Божилова
Определение от 20.08.2009г.
Прекратява производтвото по НАХД № 313/09г. на РС Севлиево поради просрочие на жалбата
20 ЧНД No 380/2009 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
Гергана Божилова
Определение от 20.08.2009г.
С проток.определение от 20.08.09г. прекратява производството по делото.
21 ЧНД No 382/2009 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУ НА МВР СЕВЛИЕВО Ц.К.Ц. Председател и докладчик:
Гергана Божилова
Определение от 20.08.2009г., в законна сила от 20.08.2009г.
проведен разпит обв.
22 НАХД No 302/2009 Административни дела А.Н.А. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
Гергана Божилова
Решение от 24.08.2009г.
С Решение № 221 от 24.08.2009 г. потвърждава НП 100.442/13.05.09 г. на Зам. кмета на Община Севлиево.
23 НАХД No 319/2009 Административни дела И.А.К. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СЕВЛИЕВО,
И.Ц.Н.,
П.Б.П.
Председател и докладчик:
Павел Неделчев
Решение от 24.08.2009г.
С Решение № 214 от 24.08.2009 г. отменя изцяло НП № 53 от 01.06.2009 г. на Директора на "ДГС" Севлиево, като незаконосъоразно.
24 НАХД No 320/2009 Административни дела М.С.М. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СЕВЛИЕВО,
И.Ц.Н.
Председател и докладчик:
Павел Неделчев
Решение от 24.08.2009г.
С Решение № 215 от 24.08.2009 г. отменя изцяло НП № 52/09.06.2009 г. на Директора на "ДГС" Севлиево като незаконосъобразно.
25 НАХД No 322/2009 Административни дела Д.Г.К. ОБЩИНА-СЕВЛИЕВО,
Ц.Х.Г.
Председател и докладчик:
Гергана Божилова
Определение от 24.08.2009г.
Не дава ход на делото. Прекратява същото поради оттегляне на жалбата.
26 НОХД No 381/2009 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЕВЛИЕВО В.С.Г. Докладчик:
Гергана Божилова
Определение от 26.08.2009г., в законна сила от 26.08.2009г.
С разпореждане №60/26.08.2009 г.прекратява съдебното производство и връща делото на РП-Севлиево за отстраняване на допуснати процесуални нарушения
27 ЧНД No 388/2009 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РУ НА МВР СЕВЛИЕВО Р.С.Р. Председател и докладчик:
Гергана Божилова
Определение от 26.08.2009г.
проведен разпит на свидетел
28 НОХД No 365/2009 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЕВЛИЕВО И.И.В. Председател и докладчик:
Гергана Божилова
Присъда от 27.08.2009г.
С присъда № 223 от 27.08.2009г. Виновен по чл.343б ал.1 НК и го осъжда на 3 мес.ЛС.На осн.чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението с 3 год.изп.срок.9мес.лиш.от упр. на МПС.
И.И.В.
Мотиви от 27.08.2009г.
29 НАХД No 309/2009 По ЗД по пътищата П.Д.П. РУ НА МВР СЕВЛИЕВО,
Д.С.Д.
Председател и докладчик:
Гергана Божилова
Решение от 28.08.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1454/09 от 27.05.2009 година като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
30 ЧНД No 356/2009 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЕВЛИЕВО Г.А.С. Председател и докладчик: 
Гергана Божилова
С протоколно определение от 31.08.2009 г. прекратява производството по делото поради подписване на декл.за информирано съгласие за лечение от привл.лице.
31 ЧНД No 379/2009 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЕВЛИЕВО А.С.Г. Председател и докладчик:
Гергана Божилова 
Определение от 31.08.2009г.
А.С.Г.
С Определение № 24 от 31.08.09 г. определя общо нак. по присъди на СРС и Горн.РС в размер на 6 м. ЛС при първоначален строг режим.

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР