С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Септември 2009г.  
 Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Септември 2009г.

 

 РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.09.2009г. до 30.09.2009г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 546/2009 Вещни искове по ЗСПЗЗ Х.П.Х. К.Н.Т. Председател и докладчик: 
Владимир Иванаков
С прот. определение от 01.09.09 г. прекратява производството поради недопустимост на иска.
2 Гражданско дело No 690/2009 Издръжка-чл.82 от СК М.Е.Д. Д.И.Д. Председател и докладчик:
Владимир Иванаков
Решение от 02.09.2009г.
С Решение № 198 т.2 стр. 169 от 02.09.2009 г. осъжда отв.да заплаща ежемесечна издр. в р-р на 80 лв. начиная от 03.06.09 г.
3 Гражданско дело No 389/2009 Вещни искове М.Г.М. Я.Г.Д.,
Р.М.М.,
М.Г.П.
Председател и докладчик: 
Владимир Иванаков
Решение от 04.09.2009г.
С Решение № 197 т2 стр. 167 от 02.09.2009 г. признава по отношение на отв., че е налице грешка в кадаст.карта и кадастр.регистри по отношение на поземл.имот на осн. чл. 53 ал.2 ЗКИР.
4 Гражданско дело No 570/2009 Дела от и срещу търговци БАЛДЖИЕВИ-91 ООД КОС 2003 ООД Председател и докладчик: 
Владимир Иванаков
Решение от 04.09.2009г.
С Решение № 199 т.2 стр. 170 осъжда отв. да заплати сумата 6811.20 лв. ведно със зак. лихва начиная от 06.03.09 г.
5 Гражданско дело No 735/2009 Вещни искове Ц.М.Г. С.Н.С. Председател и докладчик:
Владимир Иванаков
Решение от 04.09.2009г.
С Решение № 200 т.2 стр. 171 от 04.09.2009 г. осъжда отв. да отстъпи и предаде владението на ищцата в/у движими вещи на осн. чл. 108 ЗС. Отхвърля искът на ищцата за отстъпване и предаване владение на хладилник на осн. чл. 108 ЗС.
6 Гражданско дело No 755/2009 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК М.М.Я. Л.В.Я. Председател и докладчик: Владимир Иванаков Определение от 07.09.2009г.
С протоколно определение от 07.09.2009 г. прекратява производството поради неявяване на ищеца без да е посочил уважителни причини.
7 Гражданско дело No 148/2008 Вещни искове М.Г.М. БГ ЕКСТРИЙМ ООД Докладчик: Светла Дойчева  Решение от 08.09.2009г.
С Решение 960/08.09.09 г. не допуска поправка на ОФГ.
8 Гражданско дело No 1120/2009 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ А.И.И. Председател и докладчик: Владимир Иванаков С Решение № 201 т.3 стр. 1 от 08.09.2009 г. прекратява настаняването на детото в ДДЛРГ гр. Севлиево на осн. чл. 30 ЗЗДетето.
9 Гражданско дело No 732/2009 Издръжка-чл.82 от СК А.Ю.М.,
А.А.Ю.
А.Б.К. Председател и докладчик: Владимир Иванаков Решение от 09.09.2009г.
С Решение № 202 т.3 стр. 2 от 09.09.2009 г. осъжда отв. да заплаща издръжка в р-р на 80 лв. начиная от 11.06.2009 г.
10 Гражданско дело No 782/2009 Искове по КТ Б.Х.Б. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 11.09.2009г.
С Решение 203, т. 3, стр.3/11.09.09 г. осъжд
11 Гражданско дело No 689/2009 Делби А.С.Т. Ц.С.Ц.,
Б.М.С.
Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Определение. от 14.09.2009 г.прекратява произв. по делото на осн. чл. 233 ГПК (поради отказ от иска)
12 Гражданско дело No 955/2009 Развод и недейств. на брака Ц.И.Х. П.К.Х. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 15.09.2009г., в законна сила от 30.09.2009г.
с РЕШЕНИЕ № 205 Т.3 СТР.5 от 15.09.2009 г. прекратява брака между страните по вина на двамата.
13 Гражданско дело No 1019/2009 Дела от и срещу търговци БАЛДЖИЕВИ-91 ООД ННН ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 15.09.2009г.
С Решение № 209 т.3 стр. 9 осъжда отв. да заплати на ищеца сумата от 11952 лв. ведно със зак.лихва от 16.12.08 г. на осн. чл. 240 ЗЗД и чл. 535 и сл. ГПК.
14 Гражданско дело No 1189/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СЕВЛИЕВО,
П.С.П.
  Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  С Решение 206, т. 3, стр.6/16.09.09 г. настанява детето П.С.П. в *** за срок от две години.
15 Гражданско дело No 1190/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СЕВЛИЕВО,
М.С.С.
  Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  С Решение № 207, т. 3, стр. 7/16.09.09 г. настанява детето М.С. в ... за срок от две години.
16 Гражданско дело No 1191/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СЕВЛИЕВО,
Ш.С.А.
  Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  С Решение 208, т.3,стр. 8/16.09.09 г. настанява детето Ш.А. в *** за срок от шест месеца.
17 Гражданско дело No 569/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци П.Н.П. Х.Х.М. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Определение от 17.09.2009г., в законна сила от 24.09.2009г.
С прот. опр. от 17.09.2009 г. производството по делото е прекратено, поради постигната между страните спогодба.
18 Гражданско дело No 719/2009 Развод и недейств. на брака А.Л.Я. Д.И.К. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  С Протоколно определение от17.09.2009 г. ПРЕКРАТЯВА производството по делото,поради оттегляне на предявения иск и на осн. чл. 232 ГПК.
19 Гражданско дело No 1201/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СЕВЛИЕВО,
А.И.И.
  Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  С Решение № 210 т.3 стр. 10 от 18.09.2009 г. настанява детето в семейството на В.А.А. и А.М.П. на осн. чл. 28 вр. с чл. 26, чл. 27 ал.2 и чл. 25 т.3 ЗЗДетето.
20 Гражданско дело No 801/2009 Искове по КТ за отмяна на уволнение М.С.И. ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ ЕВРОЛИЙЗ ООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Определение от 24.09.2009г.
С протоколно определение от 24.09.2009 г. прекратява производствтото поради отказ от иска.
21 Гражданско дело No 702/2009 Вещни искове С.С.С. М.С.А. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 25.09.2009г.
С решение № 213 т.3 стр.13 от 25.09.2009 г. разпределя ползването на имота: дял І - за ответницатна; дял ІІ - за ищеца.
22 Гражданско дело No 1122/2009 Развод по взаимно съгласие Ю.Й.Я.,
Я.А.Я.
  Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 25.09.2009г., в законна сила от 25.09.2009г.
С решение № 212 т.3 стр.12 от 25.09.2009 г. прекратява брака между страните по взаимно съгласие и на осн. чл.100 СК. 
23 Гражданско дело No 1215/2009 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СЕВЛИЕВО,
М.А.М.
  Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  С решение№ 211 т.3 стр. 11 от 25.09.2009 г. настанява детето в *********
24 Гражданско дело No 999/2009 Чл.19 ЗГР Д.Ц.П. ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 26.09.2009г.
Прекратява производството поради оттегляне на иска на осн. чл.232 ГПК.
25 Гражданско дело No 913/2008 Дела от и срещу търговци ХЕРОС ЕООД СКОРПИОН Б ВАЛЕНТИН КОВАЧЕВ ЕТ Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Определение от 28.09.2009г.
С протоколно определение от 28.09.09 г. прекратява делото поради постигнта извънсъдебна спогодба.
26 Гражданско дело No 771/2009 Дела от и срещу търговци ПАНАЦЕЯ ООД ННН ЕООД,
К.Т.Н.
Докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Определение от 28.09.2009г.
Определение № 1045/28.09.2009 г.Прекратява производството и изпраща по подсъдност на РС София, на осн.чл.105 от ГПК.
27 Гражданско дело No 845/2009 Искове по КТ за отмяна на уволнение П.Г.И. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ВААСИЛ ЛЕВСКИ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 28.09.2009г.
С решение № 214 т.3 стр.15 от 28.09.2009 г. отхвърля исковете по чл. 344 ал.1 т.1,3 и 3 КТ като неоснователни и недоказани.
28 Гражданско дело No 909/2009 Дела от и срещу търговци ПОЛИПРЕС ООД ЕРА ЕЛИТ 3 ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  С протоколно определение от 28.09.2009 г. прекратява делото поради оттегляне на ИМ в първото по делото заседание.
29 Гражданско дело No 1135/2009 Развод по взаимно съгласие С.Д.С.,
М.Т.М.
  Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 28.09.2009г.
С решение № 215 т.3 стр.19 от 28.09.2009 г. допуска прекратяване на брака между страните,на осн. чл.100 от СК. 
30 Гражданско дело No 356/2008 Делби Р.С.Н.,
С.С.Д.
Г.Р.Р. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 29.09.2009г.
С решение № 216 т.3 стр.20 от 29.09.2009г. изнася имотите на публична продан - чл.348 ГПК.Отхвърля искането на ищците по чл. 346 ГПК.
31 Гражданско дело No 440/2009 Вещни искове К.Х.Ц. К.Д.Д. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 29.09.2009г.
С Решение № 218, т. 3, стр.25/29.09.09 г. признава за установено по отношение на К.Д., че неправилно е заснета имотната граница между ПИ пл.№738 и 737 кв. 46.
32 Гражданско дело No 547/2009 Делби М.Г.Д.,
Н.И.Ч.
Д.И.Д. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 29.09.2009г.
С решение № 217 т.3 стр.22 от 29.09.2009 г. поставя в дял на Н.Ч. апартамента на осн. чл. 349 ал.2 ГПК; Поставя в дял на М.Д. ***.
33 Гражданско дело No 799/2009 Облигационни искове И.Т.И. ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ДУШЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 29.09.2009г.
С решение № 219 т.3 стр. 28 отхвърля искът на ищеца за причинени имуществени вреди воден на осн. чл. 45 ЗЗД като неоснователен и недоказан.
34 Гражданско дело No 734/2009 Вещни искове С.А.Л. Л.С.Д. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 30.09.2009г.
С решение № 220 т.3 стр.30 от 30.09.2009 г. разваля договор за покупко-продажба на недв. имот срещу гледане и издръжка,поради неизпълнение и на осн.чл.87 ал.3 ЗЗД.
35 Гражданско дело No 1228/2009 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СЕВЛИЕВО,
Р.А.В.
  Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение № 221, т. 3, стр. 33/30.09.09 г. прекратява настаняването на детето в приемното семейство.5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР