С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Ноември 2009г.  
 Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Ноември 2009г.

 

  РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 01.11.2009г. до 30.11.2009г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 597/2008 Делби Н.Н.Д. И.Г.П.,
Н.К.Д.,
С.Н.Х.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 02.11.2009г.
Одобрява спогодба: ищецът получава в дял и става собственик на УПИ ХІ-89 в кв. 11 в. с. Б.. Ответниците получават пожизнено право на собственост заедно и поотделно.
2 Гражданско дело No 327/2009 Делби М.Ц.В. Е.И.Я.,
В.И.Х.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 02.11.2009г.
С Решение № 244, т. 3,стр. 69/02.11.09 г. изнася на публ. продан недв. имот и лек автомобил. Отхвърля иска по чл. 12 ЗН. Съставя проект за разд. протокол и насрочва о.с.з. за предявяването му.
3 Гражданско дело No 1099/2009 Дела от и срещу търговци МАНТИ КО ООД ДИНАМО ООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 03.11.2009г.
С Решение № 245,т.3,стр.72/03.11.09 г. осъжда ответника да заплати 6576лв., ведно с лихва от 28.08.09 г., 256,26лв. лихва да забава и разноски от 960 лв.
 
4 Гражданско дело No 1048/2009 Дела от и срещу търговци КАБЕЛКОМЕРС ООД ЕТ ЙОРДАН МАДЖАРОВ- Е.М.С Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 04.11.2009г.
С Решение № 246, т.3, стр.73/04.11.09 г.осъжда ответника да заплати 4812,14лв. главница, ведно с лихва от 25.08.09 г, мораторна лихва от 321,34 лв. и 728лв. разноски.
5 Гражданско дело No 729/2009 Облигационни искове Г.П.Г. П.Г.П.,
А.Н.Г.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 04.11.2009г.
С Решение № 247,т.3,стр.74/04.11.09 г. отхвърля иска като неоснователен.
6 Гражданско дело No 972/2009 Дела от и срещу търговци МАГИ- СТИЛ ЕООД ЕТ ТЕЛЕТРОНИК Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 05.11.2009г.
С Решение № 248,т.3,стр.76/05.11.09 г. осъжда ответника да заплати 2716,82лв. с лихва от 27.07.09 г. и 1186,40 лв. разноски.
7 Гражданско дело No 1107/2009 Дела от и срещу търговци КАБЕЛКОМЕРС ООД ЕТ МАРКЕЛА-КРАСИМИР НИКОЛОВ Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 05.11.2009г.
С Решение № 249 т. 3 стр.77/05.11.09 г. осъжда ответника да заплати 3334,49лв. ведно с лихва от 01.09.09 г., 174,13лв. мораторна лихва и 561лв. разноски.
8 Гражданско дело No 133/2008 Делби Й.Р.С. Е.Р.Г. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 09.11.2009г.
С прот. опр. от 09.11.2009 г. прекратява производството по делото, на осн. чл. 119 ал.1 ГПК.
9 Гражданско дело No 439/2009 Делби Л.Б.Я. К.Б.Ц.,
Я.Б.Я.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 09.11.2009г.
С Решение № 250,т.3,стр.78/09.11.09 г. допуска делба върху 3 бр. зем. имоти при 9 дяла - 5 за ищеца и 4 за ответниата. Отхвърля искът за делба на лозе от 2дка. Изключва от делбата Я.Я..
10 Гражданско дело No 486/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.Р.Р. М.Б.А. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 10.11.2009г.
С Решение № 252 т. 3 стр.82/10.11.09 г. осъжда ответника да заплати 8000лв. за причинени неимущ. вреди и 1000лв. за имущ. вреди, ведно с лихва от 17.09.04 г. и 850лв. разноски.
11 Гражданско дело No 997/2009 Искове по КТ за отмяна на уволнение И.П.С. ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 10.11.2009г.
С Решение № 251, т. 3,стр.80/10.11.09 г. отхвърля искът за признаване на дисципл. уволнение за незаконно. Отменя заповед 22511/09 г. в частта, с която е наложено дисц. наказ. "уволнение" на осн. чл. 190 ал. 1 т. 1 пр. 2-ро вр. чл. 187 т. 1 пр. 2 КТ.
12 Гражданско дело No 1018/2009 Искове по СК Х.Д.М. Д.Г.Н. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  С Решение № 253 т.3 стр.84 от 10.11.2009 г. определя роденото от страните дете да живее при баща си, на осн. чл. 71 ал.2 от СК. Осъжда отв. да заплаща ежем. издръжка в размер на 60 лв., начиная от 12.08.2008 г.
13 Гражданско дело No 1046/2009 Облигационни искове ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Д.К.К. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 11.11.2009г.
С Решение № 254 т.3 стр.86 от 11.11.2009 г. осъжда ответника да заплати сумата от 532.47 лв. главница, представляваща обезщетение ведно с лихва от 24.08.2009 г., мор. лихва - 254.06 лв., разноски по делото - 100 лв.,на осн.чл.45 ЗЗД и чл. 288 ал.12 от КЗ.
14 Гражданско дело No 1136/2009 Облигационни искове ЗАСТРАХОВЕТЕЛНА И ПРЕЗАСТР. КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД Н.П.П. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 11.11.2009г.
С Решение № 255 т.3 стр.87 от 11.11.2009 г. осъжда ответницата да заплати сумата от 455.56 лв.)главница)заплатено застр. обезщетение с ъс зак. лих. от 30.05.2009 г., мор. лихва - 150.33 лв., разноски по делото - 605 лв., на осн. чл. 213 ал.1 от КЗ.
15 Гражданско дело No 1227/2009 Дела от и срещу търговци СЕЛВИ-С ЕООД Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД Докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 04.11.2009г., в законна сила от 13.11.2009г.
С Определение № 1176 от 04.11.2009г. прекратява делото и изпраща по подсъдност.
16 Гражданско дело No 957/2009 Делби Т.Д.Ш.,
Р.М.Г.,
М.Х.П.
М.К.С.,
П.Н.Н.,
М.Н.Т.,
Л.Н.Н.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 13.11.2009г.
С решение № 257 т.3 стр. 89 от 13.11.2009 г. допуска дялба при 48 дяла, от които за ищците по 8 равни дяла, за отв.М. С. 12 равни дяла, за отв. П. Н. - 6 равни дяла и за отв. М. Т. и Л.Н. по3 равни дяла.
17 Гражданско дело No 1072/2009 Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД С.Г.М. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 13.11.2009г.
С Решение № 258 т.3 стр.92 от 13.11.2009 г. признава за установено, че отв. има задължение към ищеца суматаот 1215.11 лв. по Д-р за потр. кредит № 4214210006 от 30.09.08 г., на осн.чл.422 ГПК
18 Гражданско дело No 1100/2009 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД З.С.М. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 13.11.2009г.
С решение № 256 т.3 стр.88 от 13.11.2009 г. осъжда ответницата да заплати сумата от 374.40 лв. главница ведно с лихвата от 16.07.09 г., мор. лихва - 57.50 лв., разноски по дело - 100 лв., на осн. чл. 240 ал.1 и ал.2 ЗЗД,чл.86 ЗЗД,чл.415 ал.1 ГПК.
19 Гражданско дело No 1194/2009 Чл.19 ЗГР Г.П.В. ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЩИНА-СЕВЛИЕВО
Докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  С Решение №1199/13.11.2009 г. допуска промяна на лично име на осн.чл.19 ал.1 ЗГР
120 Гражданско дело No 1045/2009 Облигационни искове ГАРАНЦИОНЕН ФОНД С.Р.С. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 16.11.2009г.
С Решение № 259 т.3 стр.93 от 16.11.2009 г. осъжда отв. да заплати сумата от 518,32лв. със зак.лихва от 24.08.09 г., 50 лв. разноски по делото, 100 лв. разноски за особен представител.
21 Гражданско дело No 1045/2009 Облигационни искове ГАРАНЦИОНЕН ФОНД С.Р.С. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 16.11.2009г.
С Решение № 259 т.3 стр.93 от 16.11.2009 г. осъжда отв. да заплати сумата от 518,32лв. със зак.лихва от 24.08.09 г., 50 лв. разноски по делото, 100 лв. разноски за особен представител.
22 Гражданско дело No 773/2009 Облигационни искове И.Г.Т.,
В.Г.В.
Х.П.К. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 18.11.2009г.
С Решение № 260,т.3,стр.95/18.11.09 г. осъжда ответника да заплати на ищците по 1100лв., както и по 204лв. разноски, ведно с лихва от 18.06.09 г. на осн. чл. 55 ЗЗД.
23 Гражданско дело No 1385/2009 Вещни искове М.П.А.,
Д.Х.С.,
Д.М.Д.,
Д.П.Д.,
П.И.Х.,
М.Т.Г.,
Г.И.П.,
П.С.Х.
АГРО СЪН ООД Докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Прекратява производството, поради неотстраняване на нередовности.
24 Гражданско дело No 1111/2009 Дела от и срещу търговци КАБЕЛКОМЕРС ООД ЕВРОИНВЕСТ ГРУП ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 20.11.2009г.
С решение № 262 т.3 стр.97 от 20.11.2009 г. осъжда ответника да заплати сумата от 7167.06 лв. главница със зак. лихва от 02.09.2009 г., мор. лих. -276.24 лв., 960 лв. - разноски по делото,на осн.чл.318 вр. с чл. 327 ТЗ,чл.294 ТЗ вр. с чл. 86 ЗЗД.
25 Гражданско дело No 549/2009 Искове по КТ за отмяна на уволнение Н.Я.Н. ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ- С.ДАМЯНОВО Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 24.11.2009г.
С Решение № 263, т. 3, стр. 98/24.11.09 г. отхвърля исковете и осъжда ищеца да плати 250лв. разноски.
26 Гражданско дело No 420/2009 Вещни искове Х.С.Ш.,
К.Ж.Ш.
М.Д.М. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 27.11.2009г.
С Решение № 265, т. 3, стр. 100/27.11.09 г. осъжда ответницата да заплати сумите 285,07 лв. и 502 лв. Отхвърля иска до размер 11818,89лв. и иск за 542,52лв.
 
27 Гражданско дело No 965/2009 Дела от и срещу търговци КАБЕЛКОМЕРС ООД ЕТ ЕЛКА-КРАСИМИР ДИМИТРОВ Докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 30.11.2009г.
с определение № 1261/30.11.2009г.-прекратява производството пред СРС и изпраща по подсъдност гр. д. № 965 / 09 г. по описа на СРС ,на РАЙОНЕН СЪД БУРГАС на осн. чл. 118 ал.2 ГПК
28 Гражданско дело No 1105/2009 Облигационни искове СД ИЗГРЕВ-90-БОЯДЖИЕВ И СИЕ И.Ч.Н. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 30.11.2009г.
С Решение № 266 т. 3 стр. 103/30.11.09 г. осъжда ответника да заплати 2000лв., ведно със зак. лихва от 31.08.09 г., лихва за забава от 67,28лв. и 162,80лв. разноски.
29 Гражданско дело No 1326/2009 Развод и недейств. на брака Х.Д.З. В.И.З. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 30.11.2009г.
С Решение № 267 т.3 стр. 104 от 30.11.2009 г. ДОПУСКА прекратяване на брака,5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР